ZİYARETÇİ VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Güncelleme tarihi: 01.06.2022

1. GİRİŞ

1.1. İşbu Ziyaretçi ve Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”); Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak A Blok Apartmanı No:2E/181 Ataşehir/İstanbul merkezinde kurulu, 176439-5 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Adverport Teknoloji ve Yazılım Hizmetleri Anonim Şirketi (“Adverport”) tarafından https://www.adverport.com alan adlı internet sitesi (“Website”) üzerinden sunulan servis ve ilgili diğer imkânlar dâhil olmak üzere, Website’nin aşağıda tanımlanacak olan Ziyaretçi, Marka ve Influencer Üye (Marka ve Influencer Üye birlikte “Kullanıcı” olarak ifade edilecektir) sıfatıyla kullanılmasına ilişkin şart ve detayları düzenlemektedir.

1.2. İşbu Sözleşme, Ziyaretçi’nin/Kullanıcı’nın Website’yi ziyaret etme, Website’ye üye olma ve/veya Website’de sunulan içerik ile hizmetlerden yararlanma amaçlarından biriyle Website’ye eriştiği andan itibaren Ziyaretçi’nin/Kullanıcı’nın tabi olması gereken koşulları düzenlemektedir. Ziyaretçi’nin/Kullanıcı’nın Website’ye erişme saikine göre kazanacağı Ziyaretçi, Marka veya Influencer Üye sıfatlarına göre Ziyaretçi’nin/Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de tabi olacağı hükümler değişiklik gösterebilecektir.

2. TANIMLAR

2.1. İşbu Sözleşme’de yer verilmiş tanımlar aksi açıkça ifade edilmedikçe aşağıda tanımlandıkları şekilde anlaşılmalıdır:

Hizmetler

Website vasıtasıyla Adverport tarafından sunulacak iletişim talebine ilişkin hizmetler, Adverport Uygulaması’nın kullanımına ilişkin bilgilendirme ve yönlendirmeler ile E-bülten gönderimi dahilindeki tüm işlemler anlamına gelecektir.

Adverport Uygulaması

Affiliate marketing imkanları sunan ve her türlü mülkiyet,fikri ve sınai hakkı Adverport’a ait olan uygulama anlamına gelecektir.

E-Bülten

Website üzerinden elektronik posta adreslerini sağlayarak e-bülten hizmetine abone olan Kullanıcılar’ın Adverport Uygulaması ve Website’ye ilişkin yeniliklerden ve kampanyalardan haberdar olabildiği bilgilendirme bülteni anlamına gelecektir.

İçerik Sağlayıcı

İnternet Kanunu kapsamında, internet ortamı üzerinden sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten,değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.

Cihaz

Kendi kategorisinde yer alan başlıca güncel internet tarayıcılarını çalıştırabilecek nitelikte olan bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve sair elektronik cihaz anlamına gelecektir.

İnternet Kanunu

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun anlamına gelecektir.

Yer Sağlayıcı

İnternet Kanunu kapsamında, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.

Kullanıcı

İşbu Sözleşme doğrultusunda Website’ye erişen tüm kişi(ler) anlamına gelecektir.

3. GENEL ŞARTLAR

3.1. Kullanıcı sıfatıyla Website’ye erişen ve/veya Website’yi hizmet alma, inceleme ve bilgi edinme saikiyle kullanan tüm kişiler bu Sözleşme’ye tabi olacaktır.

3.2. İşbu Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından Website’ye erişilmesinden itibaren ve Website üzerinden çeşitli işlemlerin gerçekleştirilmesinden önce okunması gerekmektedir.

3.3. Sözleşme’de düzenlenen koşulların bir kısmının veya tamamının Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, Website’de Kullanıcı sıfatıyla işlem gerçekleştirilmemelidir. Website’ye erişen ve dolaşımına devam eden Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme’de yazılı şartları kabul edildiği ve onaylandığı anlaşılacaktır.

3.4. Adverport, Website’de güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Website’de Kullanıcı’ya ilişkin gerçekleştirilebilecek güncelleştirmeler ve değişiklikler işbu Sözleşme kapsamında olup, Kullanıcı tarafından Website’nin kullanımına ve/veya Website içerisinde yer alan imkânlardan yararlanılmaya devam edilmesi; yapılan güncelleştirmelerin Kullanıcı tarafından zımni olarak kabul edildiği anlamına gelecektir. Kullanıcı aleyhine yapılacak olası değişiklikler için Kullanıcı’dan ayrıca onay alınacaktır.

3.5. Adverport tarafından işbu Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması halinde güncel Sözleşme Website üzerinden erişilebilir bir link vasıtasıyla yayımlanacaktır. Yenilenmiş Sözleşme, yayımlandığı andan itibaren lehe maddeleri ile geçerli olacak ve mevcut veya sonraki tüm Kullanıcılar güncellenmiş şartlara tabi olacaktır.

3.6. Yenilenen Sözleşme’nin; Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, Website’ye erişim derhal sonlandırılmalıdır.

4. KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.Kullanıcı,Website’yetemin etmesi münhasıran kendi sorumluluğunda olan Cihazlar asıtası ile ve geçerli bir internet bağlantısı yoluylarişecektir. Kullanıcı’nın kendisine ait olmayan veyaWebsite’yi kullanmaya uygun olmayan Cihazlar vasıtasıyla Website’ye erişim sağlaması ve bu nedenle herhangi bir kişini ve/veya manevi zarara uğraması halinde, oluşacak bütünzararardan Kullanıcı sorumlu olacaktır.

4.2. Kullanıcı, Cihaz vasıtasıyla eriştiği Website’de; dolaşım sağlayabilmekte, Adverport ile iletişim kurabilmekte, güncel haber, kampanya ve duyurulardan yararlanabilmek için e-posta kaydını gerçekleştirebilmektedir.

4.3. Website vasıtasıyla sunulan hizmetlerden yararlanmak için 18 (on sekiz) yaşından büyük olunması gerekmektedir. Şüpheye mahal bırakmamak adına, Adverport’un Kullanıcılar’ın işbu Sözleşme kapsamındaki beyan ve taahhütlerinin doğruluğunu, güncelliğini veya geçerliliğini araştırma, tespit veya denetleme yükümlülüğü yoktur. İşbu Sözleşme kurallarına aykırı olarak reşit olmayan kişinin Adverport’u zarara uğratması halinde reşit olmayan kişinin cezai sorumluluğuna başvurulabileceği gibi, veli ve/veya vasisine her türlü masraf, zarar ve gider rücu edilebilir.

4.4. Kullanıcı, Website içerisinde sunulan Adverport Hizmetleri’nden faydalanırken veya bunlarla ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşme'de yer alan tüm şartlara, Website’de duyurulan ve/veya ileride herhangi bir zamanda duyurulacak olan kurallara ve işbu Sözleşme’de atıf yapılanlar da dahil olmak üzere yasal düzenlemelere uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı, sadece hukuka uygun amaçlarla Website üzerinde işlem yapabilir, Kullanıcı’nın Website üzerinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk sadece kendisine aittir. Kullanıcı, Adverport ve/veya başkaca üçüncü kişilerin şahsi haklarına, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki fikri mülkiyet haklarına veya malvarlığı haklarına müdahale teşkil edecek şekilde, Website dâhilindeki metinleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını ya da sair herhangi bir unsuru çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, kopyalamayacağını ve/veya işlemeyeceğini başka veri tabanına aktarmayacağını, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6. Kullanıcı, Website üzerinden sunulan Adverport Hizmetleri’ni kullanmasının kendisine Adverport’un ticari unvanını, markalarını, logolarını, ürün ve hizmet adlarını Adverport’un önceden yazılı izni olmaksızın reklam, tanıtım veya referans amaçlı olarak kullanma hakkı tanımayacağını bilmekte ve kabul etmektedir.

4.7. Kullanıcı, Website üzerinde serbest yazıma imkân verilen alanlarda (iletişim formunda yer alan mesaj bölümü dahil olmak üzere) ırk, din, cinsiyet, cinsel tercihler gibi ayrımcılık yaratabilecek, hakaret edici, şiddet içerikli, üçüncü kişilerin gizlilik, kişilik, fikri mülkiyet haklarını ihlal eden söylem ve yaklaşımlar dahil, hukuka, genel ahlaka aykırı ifadelere, içeriklerin amacı ile bağdaşmayan bilgilere yer vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. Kullanıcı, Adverport ’a ait veya Adverport ile ilişkilendirilebilecek içerik ve ortam sağlayıcılarına,internet sitelerine, mal veya hizmetlerine veya yazılımlarına herhangi bir şekilde zarar verecek,erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. Kullanıcı; solucan, virüs, casus yazılım, zararlı yazılım veya diğer her türlü zarar verici veya engelleyici kodu aktarma dâhil; Website’yi sunucularını veya Website’ye bağlı olan ağları engelleyemez, kesintiye uğratamaz; Website’nin diğer Kullanıcılar’ın Cihazlar’ında gösterilme yada görüntülenme şeklini herhangi bir şekilde değiştiren veya engelleyen içerikler ya da kodlar ekleyemez. Kullanıcı; Website üzerinde, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, sızma, müdahale etme, tersine çevirme, kopyalama faaliyetleri dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Website bütünlüğünü ve performansını bozacak benzeri herhangi bir girişimde bulunamaz.

4.10. Kullanıcı, Website üzerinden sunulan hizmetlerin içeriğinin değişmesi halinde Adverport’tan herhangi bir talepte bulunamaz.

4.11. Website, Adverport’a ait olmayan veya Adverport’un kontrolü altında bulunmayan üçüncü taraf internet sitelerine, uygulamalarına veya hizmetlerine ilişkin bağlantılar sunabilir. Website’den ayrılan Kullanıcı üçüncü taraf internet sitelerinin, uygulamalarının ya da hizmetlerinin kullanıcı sözleşmesine tabi olacaktır.İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından Website’ye erişim durdurularak her zaman sona erdirilebilecektir.

4.12. Kullanıcı, Website üzerinden ilettiği iletişim formu kapsamında paylaştığı telefon numarası ve/veya e-posta adreslerini kullanarak, Adverport’un Adverport Uygulaması’na ilişkin kendisiyle herhangi bir şekilde (SMS de dâhil) ve gerekli görülen herhangi bir zamanda iletişime geçebileceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı, bu kapsamda verdiği e-posta adresi ve/veya cep telefonu üzerinden yapılan tüm iletişim ve işlemlerin münhasıran kendisinin sorumluluğunda olduğunu, kendi bilgi ve rızası dâhilinde yapıldığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşme’nin 4.13. madde hükmü saklıdır.

4.4.10. Başarılı bir şekilde tamamlanmış olan iş birliklerine ilişkin gider ve harcama geçmişi kalemleri altında detaylı finansal durum raporlarına erişebilmekte,

4.4.11. Influencer Üye ile yapmış olduğu Reklam Anlaşması ve oluşturulan Kampanya sonrasında iş birliği kurduğu Influencer Üye’e geri bildirim bazlı rating puanı verebilmekte ve

4.4.12. Kampanya dahilinde oluşturulan reklam detaylarını ve istatistiklerini görüntüleyebilmektedir.

4.13. Her bir Kullanıcı, Adverport’un sunduğu hizmetlere ilişkin gelişmeleri takip edebilmek ve/veyayapılan güncellemelerden E-Bülten yoluyla haberdar olabilmek için Website’de yer alan e-posta kayıt bölümünü kullanarak düzenli e-posta hizmetinden yararlanabilir. Adverport, 15.07.2015tarihli ve 29417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Kullanıcı’nın ön onayı olmaksızın Kullanıcı’ya ticari elektronik ileti göndermeyeceğini ve Kullanıcı’ya ‘ticari elektronik iletiyi ret hakkı’ ile ‘verdiği onayı geri çekme hakkı’ tanıyacağını taahhüt eder. İşbu taahhüt, Kullanıcı’nın Adverport ile kendiliğinden iletişime geçmesi ve kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla Adverport’a iletişim bilgilerini vermesi hallerinde geçerli olmayacak, ticari elektronik ileti için onay gerekmeyecektir.

4.14. Kullanıcı, Adverport’un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri uyarınca resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, Kullanıcılar’a ait kendisi ile paylaşılmış gizli, özel veya ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Adverport’tan hiçbir surette tazminat talep edemeyeceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

4.15. İşbu Sözleşme’yi ihlal eden veya bu ihlale herhangi surette katılan veya destek sağlayan Kullanıcı bu sebeple Adverport’un, diğer Kullanıcılar’ın ve ilgili diğer kişilerin uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazminle yükümlüdür. İhlale neden olan Kullanıcı, bu hallerde Sözleşme’den kaynaklı tüm haklarından yoksun kalacağı gibi Sözleşme’ye dayalı tüm yükümlülükleri aynı şekildedevam edecek; daha önce elde ettiği tüm hak ve menfaatleri derhal Adverport’a iade edecektir. Şüpheye mahal bırakmamak adına, Kullanıcı söz konusu aykırılıklar nedeniyle doğan her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

5. ADVERPORT’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Adverport, Hizmetler’in sunulabilmesi için gereken teknik altyapıyı sağlamakla ve olası bir teknik aksaklık durumunda bu aksaklığın giderilmesi için kendisinden beklenen makul çabayı göstermekle yükümlüdür. Adverport, Website ve Website’de sunulan Hizmetler kapsamında “Yer Sağlayıcı”, Website’de yayımlanan İçerikler bakımından ise “İçerik Sağlayıcı” sıfatını haizdir ve İnternet Kanunu uyarınca bu sıfatlarından kaynaklanan yükümlüklerini yerine getireceğini kabuleder.

5.2. Adverport, Website üzerinden sunulan hizmetlerin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecek olup, Adverport’un bahsi geçen konulara ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır. Bununla birlikte Adverport,Website’nin 7 gün 24 saat açık olmasını taahhüt etmemektedir.

5.3. Adverport; Website’nin içeriğini, kullanım şeklini ve Website’ye dair sair hususları değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu kapsamda Adverport, tek taraflı olarak halihazırda üyelik gerektirmeyen işlemleri üyelik gerektirir hale dönüştürebilir, ek hizmetler sunabilir, bazı Hizmetler’i kısmen veya tamamen değiştirebilir. Adverport, önceden Kullanıcılar’ın onaylarını alarak ücretsiz olarak sunmakta olduğu Hizmetler’i ücretli hale dönüştürebilir.

5.4. Adverport ayrıca tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme‘yi ve Website’de yer alan her türlü politika, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Website’de ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, Website’de ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

5.5. Adverport, Website’nin yalnızca işbu Sözleşme uyarınca kullanılmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla tasarımların, kod ve yazılımların, veri tabanında yer alan bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine Adverport tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; Adverport’un tazminat, talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.6. Adverport, Kullanıcı’nın Website kullanımına ilişkin anlık bildirim mesajlarını Kullanıcı’ya göndermeye yetkilidir.

5.8. Adverport, Kullanıcılar’ı, Website tarafından hali hazırda sunulan ya da sunulacak olan diğer ürün ve hizmetlere reklam ve bağlantı (link) aracılığı ile yönlendirmeye yetkilidir.

5.9 Adverport;

5.9.1 Website’nin içeriğini, kullanım şeklini ve Website’ye dair sair hususları değiştirebilecek,

5.9.2 Ücretsiz olarak sunmakta olduğu hizmetleri ücretli hale dönüştürebilecek, hali hazırda ücretli olan hizmetlerin ücretini güncelleyebilecek veya bunları ücretsiz hale getirebilecek, ek hizmetler sunabilecek, bazı hizmetler, kısmen veya tamamen değiştirebilecek,

5.9.3 Sunulan hizmet ve içerikleri, içeriğin uygunsuz olması, işbu Sözleşme’ye aykırı olması ya da diğer Kullanıcılar için zarar olması sebebiyle Kullanıcı’nın erişimine kapatabilecek ve/veya Website içindeki görünürlüğünü sınırlayabilecektir.

5.10. Kullanıcı’nın kendisine sunulan imkânları öngörülen yasal yolların kapsamı dışında kullanması ve/veya işbu Sözleşme’yi ihlal etmesi halinde; Adverport, tek taraflı olarak Kullanıcı’nın Website’ye erişimini sonlandırmaya yetkilidir.

5.11. Adverport, emredici mevzuat ya da alt düzenleyici işlemler sebebiyle, resmi makamlar tarafından usulünce talep halinde tüm verileri yetkili makamlara açıklamaya yetkilidir. Böyle bir açıklama bilgi gizliliğinin veya kişisel verilerin korunmasının ihlali olarak değerlendirilemez.

5.12. Adverport, 15.07.2015 Tarihli ve 29417 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Kullanıcı’nın ön onayı olmaksızın Kullanıcı’ya ticari elektronik ileti göndermeyeceğini ve Kullanıcı’ya ‘ticari elektronik iletiyi ret hakkı’ ile ‘verdiği onayı geri çekme hakkı’ tanıyacağını taahhüt eder. İşbu taahhüt, Kullanıcı’nın Adverport ileken diliğinden iletişime geçmesi ve kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla Adverport’a iletişim bilgilerini vermesi hallerinde geçerli olmayacak, ticari elektronik ileti için onay gerekmeyecektir.

6. SORUMSUZLUK

6.1. Adverport, Kullanıcı’ya ilişkin olarak Sözleşme’de belirtilenler dışında hiçbir garanti sağlamamakta ve/veya bu Sözleşme’de açıkça yer verilenler dışında hiçbir taahhütte bulunmamaktadır.

6.2. Adverport; Yer Sağlayıcı sıfatına istinaden, Kullanıcı tarafından Adverport’a iletilen veya Website üzerinde Kullanıcı tarafından yüklenen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu kontrol etmek, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

6.3. Adverport, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Website üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler, Website’nin yanlış kullanımı dahil Website’nin herhangi bir şekilde kullanımı nedeniyle Kullanıcı veya üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu kapsamda,Adverport, Website üzerinden sunulan Hizmetler’in kullanımıyla bağlantılı veya herhangi bir şekilde bunun sonucu olan kâr kaybı, veri kaybı, kişisel yaralanma ve mal hasarı dâhil hiçbir dolaylı, tesadüfi, hususi, emsal niteliğinde, ceza gerektiren hasarlardan sorumlu değildir. Adverport ayrıca, (i) Kullanıcı’nın Website üzerinden sunulan Hizmetler’e erişimi veya kullanımının aksaması veya (ii) Adverport’un makul kontrolünün dışındaki sebeplerden kaynaklanan performans gecikmelerinden ya da başarısızlıklarından doğan herhangi bir hasardan, yükümlülükten veya kayıptan sorumlu olmayacaktır. Aksi halde, Adverport uğradığı/uğrayabileceği her türlü zararı ilgili kişilere rücu etme hakkına sahiptir.

6.4. Kullanıcı’nın kendisine ait olmayan veya Website’yi kullanmaya uygun olmayan Cihazlar vasıtasıyla Website’ye erişim sağlaması ve bu nedenle herhangi bir kişinin maddi ve/veya manevi zarara uğraması halinde, oluşacak bütün zararlardan ilgili Kullanıcı sorumlu olacaktır.

6.5. Kullanıcı, kendisine Adverport tarafından yapılacak Hizmet yenileme duyuruları dahil olmak üzere, her türlü bildirim için Website’ye bildirdiği iletişim bilgilerinin kullanılacağını kabul eder.

6.6. İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Adverport’un sorumluluğu dışında olup Sözleşme’ye aynı şekilde yansıtılacaktır.

6.7. Adverport, yürürlükteki kanunlar doğrultusunda müsaade edildiği sürece, Website’nin kullanımına ilişkin Kullanıcı’nın veya herhangi bir üçüncü şahsın ihmal ve davranışlarıyla bağlı değildir.

6.8. Adverport, Website üzerinden, Adverport’un kontrolü dışında üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere URL adresi verebilir. Bu linkler, internet sitesini veya ilgili platformu işleten kişiyi desteklemek amacı veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Website üzerinden erişilen linkler, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinde sunulan hizmetler, ürünler veya bunların içeriği hakkında Adverport’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

6.9. Adverport; doğal afet, terör olayları, savaş, askeri uygulamalar, epidemi/pandemi niteliğini haiz yaygın salgın hastalık ve buna bağlı gelişen hükümet önlemleri ve/veya yoğun ulaşım kısıtlaması,yangın, deprem gibi doğal afetler, enerji ve işgücü kaybı, sunucuların zarar görmesi, ağ sistemlerine sızılması gibi kendisinden kaynaklanmayan, mücbir sebep olarak adlandırılabilecek birtakım objektif imkânsızlıklar nedeniyle Sözleşme’deki sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirememesi veya getirmekte gecikmesi nedeniyle sorumlu olmayacaktır. Adverport,mücbir sebepler ortadan kalkıncaya kadar Website’de sunulan hizmetleri geçici olarak askıya alma/durdurma hakkını haizdir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE ÇEREZ POLİTİKASI

7.1. Adverport tarafından sunulan hizmet ve imkânlar dolayısıyla işlenmekte olan Kullanıcı’ya ait kişisel veriler, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve Website üzerinden erişilebilecek olan Website Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası Metni doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda Kullanıcı, Website’de dolaşım gerçekleştirmeden önce Website Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası’nı okumakla yükümlüdür.

7.2. Adverport tarafından iletişim formu üzerinden işlenen Kullanıcı’ya ait kişisel veriler, başta 6698sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve Website üzerinden erişilebilecek olan İletişim Formu Aydınlatma Metni doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda kendilerine ilişkin kişisel verilerin elde edilmesinden önce Kullanıcı,İletişim Formu Aydınlatma Metni ile aydınlatılmaktadır.

7.3. Adverport, Kullanıcı’ya ait işlemekte olduğu kişisel verileri üçüncü kişilerle KVKK’ye uygun olarak paylaşabilecektir.

7.4. Kullanıcı’nın Website’yi ziyaret ettiği süre boyunca, “cookies” olarak da adlandırılan çerezler Website’de yer alan Çerez Politikası’na tabidir. Kullanıcı kendisine Website üzerinden sunulan bu Çerez Politikası’nı okumakla yükümlüdür.

8. BİLDİRİMLER

8.1. İşbu Sözleşme uyarınca Kullanıcı, Adverport’a yapılacak olan bildirimler (istek, dilek, şikâyet ve görüşler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) için support@adverport.com adresine eposta göndererek Adverport ile iletişime geçebilecektir.

8.2. Adverport ise, Website üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak Kullanıcı’nın iletişim formu aracılığıyla paylaştığı e-posta adresi veya telefon numarası aracılığıyla yahut Website üzerinden bildirimde bulunabilir. Bu şekilde yapılan bildirimler, her halükârda Kullanıcı’ya fiilen ulaşmış kabul edilecek ve hukuken geçerli bir bildirimin tüm sonuçlarını doğuracaktır.

8.3. Kullanıcı e-posta, telefon numarası veya diğer iletişim bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri yazılı olarak bildirmediği müddetçe, Kullanıcı’nın iletişim formu aracılığıyla paylaştığı e-posta adresi veya telefon numarasına yapılacak bildirimler, Kullanıcı’ya fiilen ulaşmasa dahi geçerli kabul edilecek ve hukuken geçerli bir bildirimin tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

9. SÖZLEŞME’NİN BÜTÜNLÜĞÜ VE FERAGAT

9.1. Website üzerinden Kullanıcı’nın erişimine hazır bulundurulan ve/veya Website’nin kullanımı kapsamında Kullanıcı tarafından uyulması gereken ve zaman zaman Adverport tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilen kural, politika ve uygulamalar ile işbu Sözleşme'nin ekleri Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.

9.2. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü, geçerliliğini veya icrasını etkilemeyecektir.

9.3. Taraflar’dan birinin Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek olup söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

10. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

10.1. İşbu Sözleşme’ye ilişkin olarak doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde, Türk Hukukuuygulanacak olup; Sözleşme kapsamında Kullanıcı’nın kamu tüzel kişisi veya tacir olması halindeİstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

10. SÖZLEŞMENİN FESHİ

11.1. Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’yi feshetmesi halinde Website’ye erişim derhal sonlandırılmalıdır.

11.2. Adverport, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’ye aykırı hareket etmesi durumunda Sözleşme’yi hiçbir bildirime gerek kalmaksızın derhal feshetme hakkına sahiptir.

Kullanıcı, Adverport tarafından sağlanan Hizmetler’i kullanmak amacıyla işbu Sözleşme’yi elektronikortamda onaylayarak, Sözleşme’yi okuduğunu, içeriğini ve hükümlerini anladığını kabul, beyan vetaahhüt eder.