ZİYARETÇİ VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Güncelleme tarihi: 14.09.2020

1. GİRİŞ

1.1. İşbu Ziyaretçi ve Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”); Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak A Blok Apartmanı No:2E/181 Ataşehir/İstanbul merkezinde kurulu, 176439-5 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Adverport Teknoloji ve Yazılım Hizmetleri Anonim Şirketi (“Adverport”) tarafından https://www.adverport.com alan adlı internet sitesi (“Website”) üzerinden sunulan servis ve ilgili diğer imkânlar dâhil olmak üzere, Website’nin aşağıda tanımlanacak olan Ziyaretçi, Marka ve Influencer Üye (Marka ve Influencer Üye birlikte “Kullanıcı” olarak ifade edilecektir) sıfatıyla kullanılmasına ilişkin şart ve detayları düzenlemektedir.

1.2. İşbu Sözleşme, Ziyaretçi’nin/Kullanıcı’nın Website’yi ziyaret etme, Website’ye üye olma ve/veya Website’de sunulan içerik ile hizmetlerden yararlanma amaçlarından biriyle Website’ye eriştiği andan itibaren Ziyaretçi’nin/Kullanıcı’nın tabi olması gereken koşulları düzenlemektedir. Ziyaretçi’nin/Kullanıcı’nın Website’ye erişme saikine göre kazanacağı Ziyaretçi, Marka veya Influencer Üye sıfatlarına göre Ziyaretçi’nin/Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de tabi olacağı hükümler değişiklik gösterebilecektir.

2. TANIMLAR

2.1. İşbu Sözleşme’de yer verilmiş tanımlar aksi açıkça ifade edilmedikçe aşağıda tanımlandıkları şekilde anlaşılmalıdır:

Adverport Hizmet(ler)i

İçeriği işbu Sözleşme’nin ilgili maddelerinde düzenlenmiş olan, Kullanıcılar’a Website üzerinden sunulacak olan içerik ve hizmetler anlamına gelecektir.

Bilet Merkezi

Ortaklık’a/Kampanya’ya ilişkin soru ve sorunların çözümlenebilmesi için açılacak olan biletler vasıtasıyla Influencer Üyeler ve Markalar arasında iletişim kurulabilmesine imkân tanıyan eklenti anlamına gelecektir.

Cihaz(lar)

Kendi kategorisinde yer alan başlıca güncel internet tarayıcılarını çalıştırabilecek nitelikte olan bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve sair elektronik cihaz(lar) anlamına gelecektir.

Influencer Üye(ler)

İşbu Sözleşme doğrultusunda Website’ye erişen ve üyelik işlemlerini tamamlayarak hizmet alma saikiyle Website’yi kullanmaya başlayan; diğer Influencer Üyeler ile reklam süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla Ortaklık kuran veya reklam süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla Markalar tarafından oluşturulan Kampanya’ya dahil olan kişi(ler) anlamına gelecektir.

İnternet Kanunu

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun anlamına gelecektir.

Kampanya

İçeriği Kurumsal Hizmet Sözleşmesi doğrultusunda düzenlenen, Marka ve Influencer Üye arasında kurulacak Reklam Anlaşması kapsamında yapılacak iş birlikleri ve bu iş birliklerine yönelik süreç ve işlemler anlamına gelecektir.

Kullanıcı(lar)

İşbu Sözleşme doğrultusunda Website’ye erişen ve üyelik işlemlerini Influencer Üye veya Marka sıfatıyla tamamlayarak reklam ve kampanya süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla çeşitli işlemleri gerçekleştirerek iş birlikleri oluşturan kişi(ler) anlamına gelecektir.

Marka(lar)

İşbu Sözleşme doğrultusunda Website’ye erişen ve üyelik işlemlerini tamamlayarak hizmet alma saikiyle Website’yi kullanmaya başlayan; Influencer Üyeler ile reklam süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla Reklam Anlaşması yaparak Kampanya oluşturan tüzel kişi(ler) anlamına gelecektir.

Ortaklık

İçeriği Kurumsal Hizmet Sözleşmesi doğrultusunda düzenlenen, Influencer Üyeler’in birbirleri arasında kurulacak Reklam Anlaşması kapsamında yapacakları iş birlikleri ve bu iş birliklerine yönelik süreç ve işlemler anlamına gelecektir.

Reklam Anlaşması

İçeriği Kurumsal Hizmet Sözleşmesi doğrultusunda düzenlenen, Marka ile Influencer Üye arasında gerçekleşecek olan Kampanya sürecinin veya Influencer Üyeler’in kendi aralarında gerçekleştirecekleri Ortaklık sürecinin yürütülebilmesine olanak veren anlaşma anlamına gelecektir.

Sosyal Medya Hesapları

Influencer Üye’nin, üyelik işlemlerini tamamlamasının ardından profiline tanımlayacağı ve reklam süreçlerinde yer alabilmesi için ise işbu Sözleşme’nin ilgili maddeleri kapsamında gerekli kriterlere uygun olması gereken Instagram Hesabı ve/veya Youtube Kanalı anlamına gelecektir.

Ziyaretçi(ler)

Website’yi ziyaret ederek, işbu Sözleşme’nin ilgili maddesindeki işlemleri gerçekleştirebilen kişi(ler) anlamına gelecektir.

3. GENEL ŞARTLAR

3.1. İşbu Sözleşme, detaylı tanımına yukarıda yer verilmiş olan Ziyaretçi ve Kullanıcı için geçerli olup; Ziyaretçi, Marka ve Influencer Üye sıfatıyla Website’ye erişen ve/veya Website’yi hizmet alma, inceleme ve bilgi edinme saikiyle kullanan tüm kişiler işbu Sözleşme’ye tabi olacaktır.

3.2. İşbu Sözleşme, Influencer Üye ve Marka sıfatıyla Website’yi kullanan Kullanıcılar’a yönelik içerik ve hizmetlere yönelik olmakla birlikte, Markalar’ın ve reklam veren Influencer Üyeler’in reklam alan Influencer Üyeler ile yürüteceği Kampanya veya Ortaklık sürecine yönelik iş ve işlemleri işbu Sözleşme ile birlikte Kurumsal Hizmet Sözleşmesi’nde düzenlenen hüküm ve koşullara da tabi olacaktır.

3.3. İşbu Sözleşme’nin Ziyaretçi ve Kullanıcı tarafından Website’ye erişilmesinden itibaren ve Website üzerinden çeşitli işlemlerin gerçekleştirilmesinden önce okunması gerekmektedir.

3.4. Sözleşme’de düzenlenen koşulların bir kısmının veya tamamının Ziyaretçi/Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, Website’de Ziyaretçi/Kullanıcı sıfatıyla işlem gerçekleştirilmemelidir.

3.5. Ziyaretçi’nin/Kullanıcı’nın Website’de işlem gerçekleştirmekle birlikte işbu Sözleşme’de yazılı şartları kabul ettiği ve onayladığı anlaşılacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki, işbu Sözleşme’de yazılı şartların;

3.5.1. Website’de dolaşımına devam eden Ziyaretçi tarafından ve

3.5.2. Website’de üyelik hesabı oluşturmayı tamamlayan Kullanıcı tarafından kabul edildiği ve onaylandığı anlaşılacaktır.

3.6. Adverport, Website’de güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Website’de Ziyaretçi’ye/Kullanıcı’ya ilişkin gerçekleştirilebilecek güncelleştirmeler ve değişiklikler işbu Sözleşme kapsamında olup, Ziyaretçi/Kullanıcı tarafından Website’nin kullanımına ve/veya Website içerisinde yer alan imkânlardan yararlanılmaya devam edilmesi; yapılan güncelleştirmelerin Ziyaretçi/Kullanıcı tarafından zımni olarak kabul edildiği anlamına gelecektir. Ziyaretçi/Kullanıcı aleyhine yapılacak olası değişiklikler için Ziyaretçi’den/Kullanıcı’dan ayrıca onay alınacaktır.

3.7. Adverport tarafından işbu Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması halinde güncel Sözleşme Website üzerinden erişilebilir bir link vasıtasıyla yayımlanacaktır. Yenilenmiş Sözleşme, yayımlandığı andan itibaren lehe maddeleri ile geçerli olacak ve mevcut veya sonraki tüm Ziyaretçiler/Kullanıcılar güncellenmiş şartlara tabi olacaktır.

3.8. Yenilenen Sözleşme’nin; Ziyaretçi tarafından kabul edilmemesi halinde, Website’ye erişim derhal sonlandırılmalıdır. Yenilenen Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, Website’de bulunan hesabın kullanımı derhal sonlandırılmalıdır.

4. WEBSİTE

4.1. Website, Influencer Üyeler’in Sosyal Medya Hesapları çerçevesinde; yaş, cinsiyet, ilgili alanları ve sair kriterlere göre yapılan performans ve veri odaklı analizler sonucu hedef kitlelerine uygun, benzer veya farklı içerikler üreten diğer Influencer Üyeler ile yapacakları Reklam Anlaşması kapsamında iş birlikleri oluşturarak reklam süreçlerini yürütebilecekleri ve Influencer Üyeler ile Markalar’ın benzer analizler sonucu iş birlikleri oluşturarak Reklam Anlaşması yapabilecekleri ve bu kapsamda reklam süreçlerini yürütebilecekleri bir dijital pazarlama platformudur.

4.2. Website üzerinden sağlanan içerik ve hizmetlerin kapsamı Ziyaretçi, Marka ve Influencer Üye için farklılık göstermektedir.

4.3. Ziyaretçi, Cihaz vasıtasıyla eriştiği Website’de;

4.3.1. Dolaşım sağlayabilmektedir.

4.4. Marka, Cihaz vasıtasıyla eriştiği Website’de;

4.4.1. Dolaşım sağlayabilmekte,

4.4.2. Reklam süreçlerini yürütebileceği reklam alma kriterlerine uyum sağlayan Influencer Üyeler’i görüntüleyebilmekte,

4.4.3. Kampanya süreçlerini yürütebilmek amacıyla reklam alma kriterlerini sağlayan Influencer Üyeler’e Kampanya teklifi iletebilmekte,

4.4.4. Detaylarını oluşturduğu Kampanya formuna uygun Influencer Üyeler’den teklif bekleyebilmekte, kendisine yöneltilen teklifleri görüntüleyebilmekte ve bu teklifleri kabul veya reddedebilmekte,

4.4.5. Reklam alma kriterlerini sağlayan Influencer Üyeler ile Kurumsal Hizmet Sözleşmesi doğrultusunda Reklam Anlaşması kurabilmekte,

4.4.6. Kampanya süreci ile ilgili soru ve sorunlarını Bilet Merkezi vasıtasıyla muhatabı olan Influencer Üye’ye veya Adverport’a iletebilmekte,

4.4.7. Kendisine Bilet Merkezi vasıtasıyla iletilen biletlere yanıt verebilmekte,

4.4.8. Halihazırda kurulmuş olan Kampanya detaylarına erişebilmekte,

4.4.9. Tamamlanmış Kampanya’nın detaylı performans verilerini görüntüleyebilmekte,

4.4.10. Başarılı bir şekilde tamamlanmış olan iş birliklerine ilişkin gider ve harcama geçmişi kalemleri altında detaylı finansal durum raporlarına erişebilmekte,

4.4.11. Influencer Üye ile yapmış olduğu Reklam Anlaşması ve oluşturulan Kampanya sonrasında iş birliği kurduğu Influencer Üye’e geri bildirim bazlı rating puanı verebilmekte ve

4.4.12. Kampanya dahilinde oluşturulan reklam detaylarını ve istatistiklerini görüntüleyebilmektedir.

4.5. Influencer Üye, Cihaz vasıtasıyla eriştiği Website’de;

4.5.1. Dolaşım sağlayabilmekte,

4.5.2. Profiline tanımlayacağı Sosyal Medya Hesapları’nda performans ve veri analizlerinin yapılabilmesi için gerekli izinleri vererek bu hesapların reklam alabilme kriterlerine uygunluğunu görüntüleyebilmekte,

4.5.3. Cinsiyet, yaş, ilgi alanı ve sair kriterlere göre belirleyeceği hedef kitlelerine uygun, benzer veya farklı içerikler üreten diğer Influencer Üyeler’e Ortaklık teklifi iletebilmekte,

4.5.4. Diğer Influencer Üyeler tarafından kendisine yöneltilen Ortaklık tekliflerini görüntüleyebilmekte,

4.5.5. Marka tarafından oluşturulan Kampanya’ya dahil olabilmekte,

4.5.6. Halihazırda kurulmuş olan Ortaklık/Kampanya detaylarına erişebilmekte,

4.5.7. Detaylarını oluşturduğu Ortaklık formuna ve Sosyal Medya Hesapları’nın performans ve veri analizlerine göre Influencer Üye seçebilmekte veya bunlara uygun teklif bekleyebilmekte,

4.5.8. Detaylarını oluşturduğu Ortaklık formuna ve Sosyal Medya Hesapları’nın performans ve veri analizlerine göre kendisine önerilen Influencer Üyeler arasından kitle, fiyat ve performans filtrelerini kullanarak Ortaklık oluşturmak istediği kişiyi seçebilmekte ve seçtiği Influencer Üyeler’in profil sayfalarındaki hedef kitle ilgi alanı, ortalama gösterim, ortalama etkileşim, kanal demografikleri, reklam, video/gönderiler gibi detaylı verilere ulaşabilmekte,

4.5.9. Adverport’a verdiği izinler doğrultusunda Sosyal Medya Hesapları’na ilişkin analitik, demografik, coğrafi ve kitlesel verilere erişebilmekte,

4.5.10. Başarılı bir şekilde tamamlanmış olan iş birliklerine ilişkin gelir, gider, kazanç geçmişi, harcama geçmişi kalemleri altında detaylı finansal durum raporlarına erişebilmekte,

4.5.11. Ortaklık/Kampanya ile ilgili soru ve sorunlarını Bilet Merkezi vasıtasıyla muhatabı olan Influencer Üye’ye/Marka’ya veya Adverport’a iletebilmekte,

4.5.12. Influencer Üye ile yapmış olduğu Reklam Anlaşması ve oluşturulan Ortaklık sonrasında iş birliği kurduğu Influencer Üye’e geri bildirim bazlı rating puanı verebilmekte ve/veya kendisinin almış olduğu rating puanını görüntüleyebilmekte ve

4.5.13. Ortaklık dahilinde oluşturulan reklam detaylarını ve istatistiklerini görüntüleyebilmektedir.

5. ZİYARETÇİ VE KULLANICI’NIN ORTAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Ziyaretçi ve Kullanıcı, Website’ye temin etmesi münhasıran kendi sorumluluğunda olan Cihazlar vasıtası ile ve geçerli bir internet bağlantısı yoluyla erişecektir.

5.2. İşbu Sözleşme kapsamında Ziyaretçi ve Kullanıcı, Adverport ve/veya başkaca üçüncü kişilerin şahsi haklarına, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki fikri mülkiyet haklarına veya malvarlığı haklarına müdahale teşkil edecek şekilde, Website dâhilindeki metinleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını ya da sair herhangi bir unsuru çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, kopyalamayacağını ve/veya işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. Ziyaretçi ve Kullanıcı, Adverport’a ait veya Adverport ile ilişkilendirilebilecek içerik ve ortam sağlayıcılarına, internet sitelerine, mal veya hizmetlerine veya yazılımlarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. Ziyaretçi ve Kullanıcı; solucan, virüs, casus yazılım, zararlı yazılım veya diğer her türlü zarar verici veya engelleyici kodu aktarma dâhil; Website’yi sunucularını veya Website’ye bağlı olan ağları engelleyemez, kesintiye uğratamaz; Website’nin diğer Ziyaretçiler’in/Kullanıcılar’ın Cihazlar’ında gösterilme ya da görüntülenme şeklini herhangi bir şekilde değiştiren veya engelleyen içerikler ya da kodlar ekleyemez. Ziyaretçi ve Kullanıcı; Website üzerinde, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, sızma, müdahale etme, tersine çevirme, kopyalama faaliyetleri dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Website bütünlüğünü ve performansını bozacak benzeri herhangi bir girişimde bulunamaz.

5.5. Ziyaretçi ve Kullanıcı, Website üzerinden sunulan hizmetlerin içeriğinin değişmesi halinde Adverport’tan herhangi bir talepte bulunamaz.

5.6. Website, Adverport’a ait olmayan veya Adverport’un kontrolü altında bulunmayan üçüncü taraf internet sitelerine, uygulamalarına veya hizmetlerine ilişkin bağlantılar sunabilir. Website’den ayrılan Ziyaretçi/Kullanıcı üçüncü taraf internet sitelerinin, uygulamalarının ya da hizmetlerinin kullanıcı sözleşmesine tabi olacaktır.

5.7. İşbu Sözleşme;

5.7.1. Ziyaretçi tarafından Website’ye erişim durdurularak her zaman,

5.7.2. Kullanıcı tarafından üyeliğin kullanımı durdurularak ve/veya üyelik hesabı silinerek her zaman sona erdirilebilecektir.

6. ÜYELİK

6.1. Ziyaretçi’nin Influencer Üye sıfatıyla Website’ye üye olabilmesi için 13 (onüç) yaşından büyük olması gerekmektedir. Ancak, 18 (onsekiz) yaşın altında olan kişiler, yasal temsilcilerinin rızası ile Website’ye üye olabilmektedir.

6.2. Ziyaretçi’nin Marka sıfatıyla Website’ye üye olabilmesi için tüzel kişiliği haiz olan Marka’nın temsil yetkisi bulunan kişilerce üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

6.3. Ziyaretçi’nin Website’ye üye olabilmesi için daha önce Adverport tarafından ‘Topluluk Kuralları’ ve/veya ‘Dost Canlısı İçerik Politikası’nın ihlal edildiği gerekçesiyle kendisine ait hesabın devre dışı bırakılmamış olması gerekmektedir.

6.4. Ziyaretçi’nin Website içerisinde yalnızca Kullanıcı’ya sunulmuş olan imkânlardan yararlanabilmesi için gereken üyeliğin tamamlanması; Website’de yer alan Marka ve/veya Influencer Üye Kayıt Formu vasıtasıyla elektronik posta adresi ile bir parola belirlenerek hesap oluşturulmasıyla meydana gelir.

6.5. Influencer Üye, hesap oluşturma aşamasını tamamladıktan sonra Sosyal Medya Hesapları’ndan en az birini profiline bağlayacaktır.

6.6. Influencer Üye, profiline bağlayacağı Sosyal Medya Hesapları’nın performans ve veri analizlerinin yapılarak reklam alabilme kriterlerine uygunluğunun belirlenebilmesi için ilgili Sosyal Medya Hesabı’nın türüne göre aşağıda belirtilen izinleri Adverport’a sağlaması ve Website’de yer almak için gerekli kriterleri sağlaması halinde Adverport Hizmeti’nden yararlanabilecektir:

6.6.1. Youtube kanalı için;

6.6.1.1. Youtube kanalında yer alan videoların, derecelendirmelerin, yorumların ve başlıkların görüntülenebilmesi, düzenlenebilmesi ve kalıcı olarak silinebilmesi için gereken izin,

6.6.1.2. Youtube kanalında yer alan içeriğe ilişkin parasal olan ve parasal olmayan Youtube Analytic raporlarının görüntülenebilmesi için gereken izin ve

6.6.1.3. Youtube kanalında yer alan içeriğe ilişkin Youtube Analytic raporlarının görüntülenebilmesi için gereken izin.

6.6.2. Instagram hesabı için;

6.6.2.1. Instagram Basics,

6.6.2.2. Page Read Engagement,

6.6.2.3. Pages Show List ve

6.6.2.4. Instagram Manage Insights.

6.7. Marka, işbu Sözleşme hükümlerine göre tamamlayacağı üyelik işlemleri sonrasında Reklam Anlaşması çerçevesinde Influencer Üye ile oluşturacağı Kampanya bakımından işbu Sözleşme’ye ek olarak Kurumsal Hizmet Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda iş ve işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

6.8. Reklam veren Influencer Üyeler, işbu Sözleşme hükümlerine göre tamamlayacakları üyelik işlemleri sonrasında Reklam Anlaşması çerçevesinde reklam alan Influencer Üyeler ile oluşturacakları Ortaklık bakımından işbu Sözleşme’ye ek olarak Kurumsal Hizmet Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda iş ve işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

6.9. Üyelik işlemlerinin tamamlanabilmesi için, Website’ye sağlanan elektronik posta adresi bilgisinin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Bu kapsamda elektronik posta adresinin doğru ve güncel olduğunu teyit etmek amacıyla elektronik posta adresine bir doğrulama maili gönderilecektir. Doğrulama mailinin onaylanmaması halinde Ziyaretçi, üyelik işlemlerine devam edemeyecektir.

6.10. Ziyaretçi’nin üyeliğini oluşturma yöntemi, üyelik oluşturulabilmesi için gereken bilgiler ve bağlantı kurabileceği Sosyal Medya Hesapları’nın belirlenmesi Adverport’un inisiyatifinde olup zaman zaman değiştirilebilecektir.

6.11. Üyelik hesabına giriş için kullanılan parolanın unutulması halinde, Kullanıcı hesap oluşturma aşamasında belirlediği elektronik posta adresine parola sıfırlama seçeneği gönderilmesini talep edebilecektir.

6.12. Kullanıcı her zaman, Website üzerindeki hesabına giriş yaparak profilindeki bilgilerini güncelleyebilecek ve Influencer Üye veya Marka sıfatına göre ad soyad, doğum tarihi, cinsiyet, telefon numarası, fatura adresi gibi birtakım ek veriler ile profilini kişiselleştirebilecektir ve yine bu profili üzerinden hesabından çıkış yapabilecektir.

7. INFLUENCER ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. Influencer Üye, hesap oluştururken kendisinden talep edilen bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasından münhasıran kendisi sorumludur.

7.2. Influencer Üye, üyelik işlemlerinin tamamlanması sonrasında profiline bağlayacağı Sosyal Medya Hesapları’nın sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

7.3. Influencer Üye, işbu Sözleşme kapsamında yalnızca kendisi için işlem yapma hakkına sahip olup, işbu Sözleşme kapsamında yer alan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez, Website içerisinde yer alan üyelik hesabını kendisinden başka kişilerin kullanımına açamaz, hesap bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşamaz.

7.4. Influencer Üye, hesabı kapsamında gerçekleştireceği tüm faaliyetlerden münhasıran sorumludur. Hesabının yasa dışı bir şekilde ifşa edilmesi veya kullanılması da dâhil olmak üzere herhangi bir güvenlik ihlalini fark etmesi veya bu hususlara dair makul bir şüphe olması durumunda Influencer Üye derhal Adverport’u bilgilendirmelidir.

7.5. Influencer Üye, Website üzerinden gerçekleştireceği işlemler sırasında aşağıda yer verilen ‘Topluluk Kuralları’na uygun davranmakla yükümlüdür:

7.5.1. Kurumsal Hizmet Sözleşmesi doğrultusunda reklam veren Influencer Üyeler ile Ortaklık oluşturabilmesi ve/veya Marka tarafından oluşturulan Kampanya’ya dahil olabilmesi için reklam alma kriterlerini sağlamak,

7.5.2. Kurumsal Hizmet Sözleşmesi doğrultusunda reklam veren Influencer Üyeler ile Ortaklık oluşturabilmesi ve/veya Marka tarafından oluşturulan Kampanya’ya dahil olabilmesi için Reklam Anlaşması yapmak ve bu kapsamda Marka/reklam veren Influencer Üye tarafından kendisine yöneltilen teklifi 24 saat içerisinde kabul veya reddetmek,

7.5.3. Teklifin kabul edilmesi ile kurulacak Reklam Anlaşması’na ve oluşturulan Kampanya’ya/Ortaklık’a ilişkin Marka’nın/reklam veren Influencer Üye’nin reklam hazırlama sürecini tamamlayabilmesi için Dost Canlısı İçerik Politikası’na uygun olarak 72 saat içerisinde reklam hazırlamak ve Marka’ya/reklam veren Influencer Üye’ye iletmek,

7.5.4. Marka’nın/reklam veren Influencer Üye’nin reklama yönelik revize talebini 24 saat içerisinde gerçekleştirmek, reklamın Marka/reklam veren Influencer Üye tarafından veya otomatik olarak Adverport tarafından onaylanması sonrasında 168 saat içerisinde anlaştıkları platform üzerinde ilgili reklam içeriğini yayınlamak ve ilgili reklam linklerini Marka’ya/reklam veren Influencer Üye’ye iletmek,

7.5.5. Kampanya/Ortaklık süreci kapsamında platform üzerinden yayınladığı reklamı 168 saat süresince; reklamın Instagram hikayesi formatında olduğu hallerde ise reklamı 24 saat süresince yayınladığı platformdan kaldırmamak.

7.6. Influencer Üye, işbu Sözleşme doğrultusunda gerçekleştireceği işlemler sırasında yalnızca kendisi tarafından hazırlanan ve/veya gerekli izinler verilmek şartıyla başkasına ait içerikleri kullanma hakkına sahiptir.

7.7. Influencer Üye, Adverport Hizmetleri kapsamında reklam alma hizmetinden yararlanabilmek için Sosyal Medya Hesabı’nın türüne göre aşağıda yer alan reklam alabilme kriterlerini sağlamakla yükümlüdür:

7.7.1. Influencer Üye’nin Instagram hesabı üzerinden reklam alabilmesi için;

7.7.1.1. Instagram hesabında son bir ay içerisinde en az dört gönderi yayınlamış olması,

7.7.1.2. Instagram hesabında en az 10.000 takipçi sayısına sahip olması ve

7.7.1.3. Instagram hesabında son bir ay içerisinde yayınladığı gönderilerin ortalama en az 5.000 erişime ulaşmış olması gerekmektedir.

7.7.2. Influencer Üye’nin Youtube kanalı üzerinden reklam alabilmesi için;

7.7.2.1. Youtube kanalında son bir ay içerisinde en az üç video yayınlamış olması,

7.7.2.2. Youtube kanalında en az 1.000 abone sayısına sahip olması,

7.7.2.3. Youtube kanalında son bir ay içerisinde yayınladığı videolar ortalama en az 10.000 görüntülenmeye ulaşmış olması ve

7.7.2.4. Youtube kanalına ait ilişkilendirilmiş internet sitelerine www.adverport.com ibaresini eklemiş olması gerekmektedir.

7.8. Influencer Üye, Website’ye erişerek;

7.8.1. Cinsiyet, yaş, ilgi alanı ve sair kriterlere göre belirleyeceği hedef kitlelerine uygun, benzer veya farklı içerikler üreten diğer Influencer Üyeler’e Ortaklık teklifi iletme,

7.8.2. Diğer Influencer Üyeler tarafından kendisine yöneltilen Ortaklık tekliflerini görüntüleme ve bu tekliflere cevap verme,

7.8.3. Markalar tarafından oluşturulan Kampanya’ya dahil olma,

7.8.4. Halihazırda kurulmuş olan Ortaklık ve/veya dahil olunan Kampanya detaylarına erişme,

7.8.5. Detaylarını oluşturduğu Ortaklık formuna ve Sosyal Medya Hesapları’nın performans ve veri analizlerine göre Influencer Üye seçme veya bunlara uygun teklif bekleme,

7.8.6. Detaylarını oluşturduğu Ortaklık formuna ve Sosyal Medya Hesapları’nın performans ve veri analizlerine göre kendisine önerilen Influencer Üyeler arasından kitle, fiyat ve performans filtrelerini kullanarak Ortaklık oluşturmak istediği kişiyi seçme ve seçtiği Influencer Üyeler’in profil sayfalarındaki hedef kitle ilgili alanı, ortalama gösterim, ortalama etkileşim, kanal demografikleri, reklam, video/gönderiler gibi detaylı verilere ulaşma,

7.8.7. Adverport’a performans ve veri analizi yapılması için verdiği izinler doğrultusunda Sosyal Medya Hesapları’na ilişkin;

7.8.7.1. Ortalama görüntülenme, ortalama beğeni, ortalama yorum, ortalama izlenme süresi gibi analitik verilere,

7.8.7.2. Yaş ve cinsiyet kırılımı gibi demografik verilere,

7.8.7.3. Ortalama yorum ortalama beğeni, ortalama yorum, ortalama izlenme süresi, takipçi lokasyonu gibi coğrafi verilere,

7.8.7.4. Ortalama yüzdesel görüntülenme süresi, cihaz ortalama görüntülenme dağılımı gibi kitlesel verilere erişim sağlama,

7.8.8. Başarılı bir şekilde tamamlanmış olan iş birliklerine ilişkin gelir, gider, kazanç geçmişi, harcama geçmişi kalemleri altında detaylı finansal durum raporlarına erişme,

7.8.9. Ortaklık/Kampanya ile ilgili soru ve sorunlarını Bilet Merkezi vasıtasıyla muhatabı olan Influencer Üye’ye/Marka’ya veya Adverport’a iletme,

7.8.10. Kendisine Bilet Merkezi vasıtasıyla iletilen biletlere yanıt verme,

7.8.11. Marka ve/veya Influencer Üye ile yapmış olduğu Reklam Anlaşması ve oluşturulan Kampanya/Ortaklık sonrasında geri bildirim bazlı rating puanı verebilmekte ve/veya kendisinin almış olduğu rating puanını görüntüleyebilme,

7.8.12. Influencer Üyeler ile Ortaklık oluşturabilme ve

7.8.13. Markalar tarafından oluşturulan Kampanya’ya teklif gönderebilme hakkına sahiptir.

7.9. Influencer Üye, komisyon ve reklam bedeli ödemelerinin gerçekleştirilebilmesi için Website üzerinden banka hesap bilgilerini ve fatura bilgilerini sağlamakla yükümlüdür. Influencer Üye, sağlanan bilgilerin doğruluğundan ve güncelliğinden münhasıran sorumludur.

7.10. Influencer Üye, Bilet Merkezi vasıtası ile bilet açarken ırk, din, cinsiyet, cinsel tercihleri gibi ayrımcılık yaratabilecek, hakaret edici, şiddet içerikli, üçüncü kişilerin gizlilik hakkını ihlal eden söylem ve yaklaşımlar dâhil, hukuka, genel ahlaka aykırı ifadelere yer vermemekle yükümlüdür.

7.11. Influencer Üye, Bilet Merkezi vasıtası ile kendisine açılan bir bileti Adverport’un ilgili bilet kapsamında gerçekleştireceği dil ve içerik uygunluğu denetimi sonrasında ‘Açık Bilet’ kategorisine getirmesinden önce yanıtlayamaz, ilgili bilete erişim sağlayamaz.

7.12. Influencer Üye, Topluluk Kuralları’nı ihlal ettiği gerekçesiyle Adverport tarafından kendisine gönderilen ihtara karşı 30 gün içerisinde itiraz etme hakkına sahiptir.

7.13. Influencer Üye ve Marka/reklam veren Influencer Üye arasında oluşturulacak Kampanya/Ortaklık kapsamında Influencer Üye, Marka/reklam veren Influencer Üye ile doğrudan reklam bedeli transferi ilişkisi içine girmemekle yükümlüdür.

7.14. Influencer Üye, Ortaklık/Kampanya ile ilgili soru ve sorunlarını Bilet Merkezi vasıtası ile muhatabına iletmek ve reklam veren Influencer Üyeler ve Markalar ile doğrudan iletişim kurmamakla yükümlüdür.

7.15. Influencer Üyeler, Adverport’a reklam veren ve reklam alanlar arasındaki uyumun sağlanması amacıyla performans ve veri analizi yapılması için verilen izinler doğrultusunda Sosyal Medya Hesapları’na ilişkin Website üzerinden sunulan analizleri, istatistikleri ve sair herkesin kullanımına açık olmayan verileri kendileriyle ve üçüncü parti kuruluşlarla paylaşmamakla yükümlüdür.

7.16. Influencer Üye, Ortaklık veya Kampanya kapsamındaki içerik metriklerini manipüle etmemekle yükümlüdür.

7.17. Influencer Üye, Ortaklık/Kampanya süreci kapsamında oluşturacağı reklamda Dost Canlısı İçerik Politikası doğrultusunda;

7.17.1. Çıplaklık, cinsellik ve pornografik unsurlar barındırmamakla,

7.17.2. Yaralanmaya, ölüme ve sair fiziksel vücut bütünlüğüne zarar verebilecek zararlı ve tehlikeli içerikleri dahil etmemekle,

7.17.3. Irk, etnik köken, din, bedensel engel, cinsiyet, yaş, uyruk, gazilik durumu, cinsel yönelim/cinsel kimlik ve sair unsurlar temelinde ayrımcılık yaratabilecek, hakaret edici, şiddet içerikli nefret söyleminde bulunmamakla veya bu davranışlar kapsamında teşvik edici, hoş gören, kışkırtıcı söylemlerde bulunmamakla,

7.17.4. Üçüncü kişilerin gizlilik hakkını ihlal eden söylem ve yaklaşımlar dâhil, hukuka, genel ahlaka aykırı ifadelere yer vermemekle,

7.17.5. Şiddet barındıran veya görsel açıdan rahatsız edici içeriklere yer vermemekle; haber/belgesel benzeri bilgilendirme amaçlı üretilen içeriklerde bu unsurların sansürlenmemiş şekilde bulunması halinde izleyicileri önceden bilgilendirmekle,

7.17.6. Reklam performansını artırmak için yanıltıcı açıklamalar, etiketler, görseller ve sair manipüle edici metrikler kullanmamakla,

7.17.7. Tehdit, taciz ve sair saldırgan davranışları içeriklerine dahil etmemekle ve bu davranışları teşvik edici ifadeler ve görseller barındırmamakla,

7.17.8. Üçüncü kişilerin fikri ve sınai haklarını ihlal eden nitelikteki ögeleri barındırmamakla ve

7.17.9. Bir başka içerik üreticisini taklit eder nitelikte içerikler bulundurmamakla yükümlüdür.

7.18. Reklam veren Influencer Üye, reklam alan Influencer Üye ile oluşturacağı Ortaklık kapsamında gerçekleştireceği reklam bedeli ödemesini Ödeme Sistemi aracılığıyla yapmayı kabul eder. Reklam veren Influencer Üye ödeme yaparken Ödeme Sistemi’nin kendi sözleşmesine tabi olacaktır. Reklam veren Influencer Üye, işbu Sözleşme kapsamında Ödeme Sistemi’nin Adverport’un tek taraflı kararıyla değiştirilebileceğini kabul eder. Ödeme Sistemi’nin değiştirilmesi halinde işbu Sözleşme’de yer alan şu anki yükümlülüklerin yeni Ödeme Sistemi kuruluşuna ait olacaktır. Reklam veren Influencer Üye’nin Ödeme Sistemi’ne sağladığı banka kartı/kredi kartı bilgileri, lisanslı bir ödeme kuruluşu tarafından saklanmakta olup Adverport tarafından kullanılmamaktadır. Reklam veren Influencer Üye bu kapsamda yapılacak ödemelerden ve/veya ödemeye bağlı işlemlerden kaynaklanacak her türlü vergi, harç ve benzeri yükümlülüklerden münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu, Adverport’un bu bağlamda herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığını kabul eder. Şüpheye mahal vermemek üzere, Ödeme Sistemi üzerinden gerçekleşecek ödemelerde Ödeme Sistemi komisyonu Adverport tarafından karşılanacaktır. Reklam veren Influencer Üye gerçekleştirdiği reklam bedeli ödemelerine ilişkin fatura/serbest meslek makbuzu bilgilerine ‘Cüzdanım’ sekmesi altında erişebilecektir.

7.19. Influencer Üye, Marka/reklam veren Influencer Üye ile arasında oluşturulacak Kampanya/Ortaklık kapsamında Adverport’un; kendisine ödenecek reklam bedeli üzerinden %11 tutarında komisyon bedeli alacağını kabul eder. Adverport’un komisyon oranını değiştirme hakkı saklıdır.

8. MARKA’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1. Marka, hesap oluştururken kendisinden talep edilen bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasından münhasıran kendisi sorumludur.

8.2. Marka, işbu Sözleşme kapsamında yalnızca kendisi için işlem yapma hakkına sahip olup, işbu Sözleşme kapsamında yer alan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez, Website içerisinde yer alan üyelik hesabını kendisinden başka kişilerin kullanımına açamaz, hesap bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşamaz.

8.3. Marka, hesabı kapsamında gerçekleştireceği tüm faaliyetlerden münhasıran sorumludur. Hesabının yasa dışı bir şekilde ifşa edilmesi veya kullanılması da dâhil olmak üzere herhangi bir güvenlik ihlalini fark etmesi veya bu hususlara dair makul bir şüphe olması durumunda Marka derhal Adverport’u bilgilendirmelidir.

8.4. Marka, Website üzerinden gerçekleştireceği işlemler sırasında aşağıda yer verilen ‘Topluluk Kuralları’na uygun davranmakla yükümlüdür:

8.4.1. Influencer Üye’ye bütçesine uygun olacak şekilde Kampanya teklifi iletmek,

8.4.2. Teklif beklemeyi tercih etmesi halinde kendisine yöneltilen teklifi 24 saat içerisinde kabul veya reddetmek,

8.4.3. Reklam Anlaşması’nın gerçekleşmesiyle birlikte teklife konu olan reklam bedelini 96 saat içerisinde Website’de yer alan ilgili portal üzerinden Adverport’a ödemek,

8.4.4. Kendisine iletilen reklamı 24 saat içerisinde onaylamak veya yine bu süre içerisinde 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere ilgili reklama ilişkin revize talebinde bulunmak,

8.4.5. Revize edilen reklamı 24 saat içerisinde onaylamak.

8.5. Marka Website’ye erişerek;

8.5.1. Website üzerinden listelenen Influencer Üyeler’e bütçesine uygun olacak şekilde Kampanya teklifi iletme,

8.5.2. Influencer Üye tarafından kendisine yöneltilen Kampanya’ya dahil olma teklifini 24 saat içerisinde kabul etme veya reddetme,

8.5.3. Influencer Üyeler ile Kampanya oluşturmak için Reklam Anlaşması kurma,

8.5.4. Kampanya ile ilgili soru ve sorunlarını Bilet Merkezi vasıtasıyla muhatabı olan Influencer Üye’ye veya Adverport’a iletme,

8.5.5. Kendisine Bilet Merkezi vasıtasıyla iletilen biletlere yanıt verme,

8.5.6. Influencer Üye ile yapmış olduğu Reklam Anlaşması ve oluşturulan Kampanya sonrasında Influencer Üye’ye geri bildirim bazlı rating puanı verme,

8.5.7. Başarılı bir şekilde tamamlanmış olan iş birliklerine ilişkin gelir, gider, kazanç geçmişi, harcama geçmişi kalemleri altında detaylı finansal durum raporlarına erişme,

8.5.8. Kampanya detaylarını ve istatistiklerini görüntüleme ve

8.5.9. Reklam Anlaşması kurularak Influencer Üye ile oluşturulan Kampanya’ya ilişkin detaylara erişme hakkına sahiptir.

8.6. Marka, Bilet Merkezi vasıtası ile bilet açarken ırk, din, cinsiyet, cinsel tercihleri gibi ayrımcılık yaratabilecek, hakaret edici, şiddet içerikli, üçüncü kişilerin gizlilik hakkını ihlal eden söylem ve yaklaşımlar dâhil, hukuka, genel ahlaka aykırı ifadelere yer vermemekle yükümlüdür.

8.7. Marka, Bilet Merkezi vasıtası ile kendisine açılan bir bileti Adverport’un ilgili bilet kapsamında gerçekleştireceği dil ve içerik uygunluğu denetimi sonrasında ‘Açık Bilet’ kategorisine getirmesinden önce yanıtlayamaz, ilgili bilete erişim sağlayamaz.

8.8. Marka, Topluluk Kuralları’nı ihlal ettiği gerekçesiyle Adverport tarafından kendisine gönderilen ihtara karşı 30 gün içerisinde itiraz etme hakkına sahiptir.

8.9. Marka, Kampanya kapsamında reklam alan Influencer Üye ile doğrudan reklam bedeli transferi ilişkisi içine girmemekle yükümlüdür.

8.10. Marka, Kampanya ile ilgili soru ve sorunlarını Bilet Merkezi vasıtası ile muhatabına iletmek ve reklam alan Influencer Üyeler ile doğrudan iletişim kurmamakla yükümlüdür.

8.11. Marka, reklam süreçlerinde kullanılmak üzere sunacağı reklam medyasında Kurumsal Hizmet Sözleşmesi’nde detayları verilen Dost Canlısı İçerik Politikası’na uygun davranmakla yükümlüdür

8.12. Marka, reklam alan Influencer Üye ile oluşturacağı Kampanya kapsamında gerçekleştireceği reklam bedeli ödemesini Ödeme Sistemi aracılığıyla yapmayı kabul eder. Marka ödeme yaparken Ödeme Sistemi’nin kendi sözleşmesine tabi olacaktır. Marka, işbu Sözleşme kapsamında Ödeme Sistemi’nin Adverport’un tek taraflı kararıyla değiştirilebileceğini kabul eder. Ödeme Sistemi’nin değiştirilmesi halinde işbu Sözleşme’de yer alan şu anki yükümlülüklerin yeni Ödeme Sistemi kuruluşuna ait olacaktır. Marka’nın Ödeme Sistemi’ne sağladığı banka kartı/kredi kartı bilgileri, lisanslı bir ödeme kuruluşu tarafından saklanmakta olup Adverport tarafından kullanılmamaktadır. Marka bu kapsamda yapılacak ödemelerden ve/veya ödemeye bağlı işlemlerden kaynaklanacak her türlü vergi, harç ve benzeri yükümlülüklerden münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu, Adverport’un bu bağlamda herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığını kabul eder. Şüpheye mahal vermemek üzere, Ödeme Sistemi üzerinden gerçekleşecek ödemelerde Ödeme Sistemi komisyonu Adverport tarafından karşılanacaktır. Marka gerçekleştirdiği reklam bedeli ödemelerine ilişkin fatura/serbest meslek makbuzu bilgilerine ‘Cüzdanım’ sekmesi altında erişebilecektir.

8.13. Marka, reklam alan Influencer Üye ile oluşturacağı Kampanya kapsamında Adverport’un; ödediği reklam bedeli üzerinden %11 tutarında komisyon bedeli alacağını kabul eder. Adverport’un komisyon oranını değiştirme hakkı saklıdır.

9. ADVERPORT’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

9.1. Adverport, İnternet Kanunu uyarınca sahip olduğu yükümlülükleri yerine getireceğini kabul eder.

9.2. Adverport, Website üzerinden sunulan Adverport Hizmetleri’nin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap verebilmesi için gerekli özeni gösterecek olup, Adverport’un bahsi geçen konulara ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır.

9.3. Adverport, Website üzerinden kurulacak olan Ortaklık’a/Kampanya’ya ilişkin yapılan teklifin uygunluğunu 24 saat içerisinde değerlendirmek ve teklifi muhatabına iletmek için gerekli özeni gösterecekir.

9.4. Adverport, Kullanıcı’nın Website kullanımına, Ortaklık ve Kampanya süreçlerine ilişkin anlık bildirim mesajlarını Kullanıcı’ya göndermeye yetkilidir.

9.5. Adverport herhangi bir zamanda Website’nin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir, Website’de teknik bakım, onarım ve güncelleştirmeler gerçekleştirebilir veya Website’nin kullanımını tamamen durdurabilir.

9.6. Adverport; Ziyaretçiler’i/Kullanıcılar’ı, Website tarafından hali hazırda sunulan ya da sunulacak olan diğer ürün ve hizmetlere reklam ve bağlantı (link) aracılığı ile yönlendirmeye yetkilidir.

9.7. Adverport;

9.7.1. Website’nin içeriğini, kullanım şeklini, üyelik için gereken bilgileri ve Website’ye dair sair hususları değiştirebilecek,

9.7.2. Ücretsiz olarak sunmakta olduğu hizmetleri ücretli hale dönüştürebilecek, hali hazırda ücretli olan hizmetlerin ücretini güncelleyebilecek veya bunları ücretsiz hale getirebilecek, ek hizmetler sunabilecek, bazı hizmetler, kısmen veya tamamen değiştirebilecek,

9.7.3. Sunulan hizmet ve içerikleri, içeriğin uygunsuz olması, işbu Sözleşme’ye aykırı olması ya da diğer Ziyaretçiler/Kullanıcılar için zarar olması sebebiyle Ziyaretçi’nin/Kullanıcı’nın erişimine kapatabilecek ve/veya Website içindeki görünürlüğünü sınırlayabilecektir.

9.8. Ortaklık ve Kampanya süreçlerine ilişkin tahmini kazanç miktarları, reklam formatlarına göre değişken fiyat algoritmasıyla hesaplanır. Bu kapsamda Adverport’un söz konusu fiyat algoritmasını gizli tutma hakkı saklıdır.

9.9. Ziyaretçi’nin/Kullanıcı’nın kendisine sunulan imkânları öngörülen yasal yolların kapsamı dışında kullanması ve/veya işbu Sözleşme’yi ve/veya Topluluk Kuralları’nı ihlal etmesi halinde; Adverport, tek taraflı olarak Ziyaretçi’nin/Kullanıcı’nın Website’yi kullanımını veya Website içerisindeki üyeliğini sonlandırmaya yetkilidir. Adverport, kendisine iletilmiş şikâyet kayıtlarını inceleyerek, ahlak dışı iletişim ve uygunsuz içerik paylaşımları dâhil ve bunlarla sınırla kalmamak üzere her türlü uygunsuz davranış kriterleri üzerinden kayıtları değerlendirerek, gerekli önlemleri alma hakkına sahiptir.

9.10. Adverport, Kullanıcı’nın Topluluk Kuralları’na ve/veya Dost Canlısı İçerik Politikası’na aykırı davranması halinde ilişkili bulunduğu Ortaklık’ı ve/veya Kampanya’yı iptal etme hakkına sahiptir.

9.11. Adverport, Kullanıcı’nın Topluluk Kuralları’nı ihlal edici nitelikteki davranışlarını tespit etmesi halinde, Kullanıcı’ya ihlal edilen kurallar, bunların Ortaklık/Kampanya ve hesabına etkisi, alınabilecek aksiyonları içeren ihtarı bildirim veya elektronik posta yoluyla iletmekle yükümlüdür.

9.12. Adverport, Kullanıcı’ya ‘Uyarı’, ‘1.İhtar’, ‘2.İhtar’ ve ‘3.İhtar’ başlıkları altında uyarı ve ihtarda bulunabilme hakkına sahiptir. Sonucuna uyarı ve ihtar bağlanan davranış ve hareketler aşağıdaki gibidir:

9.12.1. Adverport tarafından sürekli olarak reddedilmesine rağmen uygunsuz dil ve içerik barındıran Ortaklık/Kampanya oluşturulması (“Ortaklık Onay Süreci”),

9.12.2. Bütçesinin karşılayamayacağı Influencer Üyeler’e gereksiz teklif iletilmesi veya gelen tekliflerin 24 saat içerisinde yanıtlanmaması (“Teklif Süreci”),

9.12.3. Ortaklık’ın/Kampanya’nın iptali ile sonuçlanan 96 saat içerisinde reklam bedeli transferinin gerçekleştirilmemesi (“Para Transferi Süreci”),

9.12.4. Ortaklık’ın/Kampanya’nın iptali ile sonuçlanan Influencer Üye’nin 72 saat içerisinde kendisinden beklenen reklamı hazırlamaması (“Reklam Hazırlama Süreci”),

9.12.5. Marka’nın/reklam veren Influencer Üye’nin 24 saat içerisinde reklamı onaylamaması (“Reklam Onay Süreci”)

9.12.6. Tek sefere mahsus istenebilecek revize talebinin revizeye ihtiyaç duyulmayan hallerde talep edilmesi veya revize talep etmediği için otomatik olarak onaylanan reklamlar için sonradan revize talep edilmesi (“Revize Hazırlama Süreci”),

9.12.7. 24 saat içerisinde revizenin onaylanmaması (“Revize Onay Süreci”) ve

9.12.8. Influencer Üye’nin 168 saat içerisinde reklamı ilgili platformlarda yayınlamaması (“Reklam Yayınlama Süreci”),

9.12.9. Influencer Üye’nin yayınladığı reklama, kesintisiz olarak 168 saat süresince platformunda yer vermemesi; reklamın Instagram hikayesi formatında olduğu hallerde ise yayınladığı reklama, kesintisiz olarak 24 saat süresince platformunda yer vermemesi (“Reklam Yayınlama Süreci”).

9.13. Adverport’un 9.12. maddede yer verilen aksiyon ve davranışlara ve Topluluk Kuralları’na uyulmaması halinde vermeye yetkili olduğu uyarı ve ihtarların içeriği aşağıdaki gibidir:

9.13.1. Davranış ve aksiyonları Topluluk Kuralları’nı ilk kez ihlal eden Kullanıcı’ya hesabın aktifliği etkilenmeyecek şekilde uyarıda bulunulması,

9.13.2. Davranış ve aksiyonları Topluluk Kuralları’nı ikinci kez ihlal eden Kullanıcı’ya ilgili ihtar 90 gün boyunca hesabında aktif kalacak ve 1 hafta boyunca yaptırım uygulanacak şekilde 1. İhtar’da bulunulması,

9.13.3. Davranış ve aksiyonları Topluluk Kuralları’nı 1. İhtar’dan itibaren 90 gün içerisinde bir kez daha ihlal eden Kullanıcı’ya ilgili ihtar 90 gün boyunca hesabında aktif kalacak ve 2 hafta boyunca yaptırım uygulanacak şekilde 2. İhtar’da bulunulması,

9.13.4. Aynı 90 günlük ihtar sürecinde 3 ihtar alan Kullanıcı’nın hesabının kalıcı olarak silinmesi ile sonuçlanacak 3. İhtar’da bulunulması (İşbu Sözleşme’nin 9.12.1. ve 9.12.2. maddelerinde yer verilen aksiyon ve davranışlar bu ihtardan muaftır.)

9.14. Adverport, Kullanıcı’ya ihlalin türüne ve gönderilen ihtar sayısına göre değişecek şekilde aşağıdaki yaptırımları uygulama hakkına sahiptir:

9.14.1. Influencer Üye’nin detayları 9.12. maddede belirtilen Teklif Süreci, Reklam Hazırlama Süreci, Revize Hazırlama Süreci ve Reklam Yayınlama Süreci’ne ilişkin ihlalleri ve kitlesine uygun ilgi alanları belirlememesi halinde ‘Ortaklık Teklifinde Bulunmak ve Ortaklık Teklifi Almak' haklarının askıya alınması,

9.14.2. Influencer Üye’nin detayları 9.12. maddede belirtilen Ortaklık Onay Süreci, Teklif Süreci ve Para Transferi Süreci'ne ilişkin ihlalleri halinde ‘Ortaklık Oluşturma’ hakkının askıya alınması,

9.14.3. Influencer Üye’nin detayları 9.12. maddede belirtilen Reklam Hazırlama Süreci, Revize Hazırlama Süreci ve Reklam Yayınlama Süreci’ne ilişkin ihlalleri halinde ihtar sayısına göre bir sonraki Ortaklık’ında/Kampanya’sında 1. İhtar’da %5, 2. İhtar’da %10 oranında komisyon bedelinin artırılması,

9.14.4. Influencer Üye’nin detayları 9.12. maddede belirtilen Para Transferi Süreci, Reklam Hazırlama Süreci, Revize Hazırlama Süreci ve Reklam Yayınlama Süreci’ne ilişkin ihlalleri ile işbu Sözleşme’nin 7.13, 7.14., 7.15. ve 7.16. maddelerini ihlal etmesi halinde hesabını kalıcı olarak silinmesi,

9.14.5. Marka’nın Teklif Süreci’ne ilişkin ihlalleri halinde ‘Ortaklık Teklifinde Bulunmak ve Ortaklık Teklifi Almak' haklarının askıya alınması,

9.14.6. Marka’nın Ortaklık Onay Süreci, Teklif Süreci ve Para Transferi Süreci'ne ilişkin ihlalleri halinde ‘Ortaklık Oluşturma’ hakkının askıya alınması,

9.14.7. Marka’nın Para Transferi Süreci’ne ilişkin ihlalleri ile işbu Sözleşme’nin 8.9. ve 8.10. maddelerini ihlal etmesi ve reklam alan Influencer Üye’ye telif hakkı şikayetinde bulunması halinde hesabının kalıcı olarak silinmesi.

9.15. Adverport, Influencer Üye’nin kendisine gönderilen ihtara karşı 30 gün içerisinde yapacağı itirazı en kısa sürede değerlendirmek ve makul sürede Influencer Üye’ye konu hakkında geri bildirim yapmakla yükümlüdür.

9.16. Adverport, Kullanıcı’nın Topluluk Kuralları’na önemli ölçüde ve tekrar eden şekilde uyum sağlamaması, yasal gereklilikler ve mahkeme kararlarını uygulamak amacıyla ve diğer Kullanıcılar ve/veya üçüncü taraflar ve/veya Youtube ile Instagram için sorumluluk veya zarar doğuran bir davranış olduğu yönünde makul şüphenin bulunması halinde Kullanıcı’nın hesabını askıya almaya veya kapatmaya yetkilidir.

9.17. Adverport, Influencer Üye ile Marka arasında oluşturulan Kampanya’ya veya Influencer Üyeler’in kendi aralarında oluşturdukları Ortaklık’a ilişkin kurulan Reklam Anlaşması doğrultusunda, Marka’nın/reklam veren Influencer Üye’nin, reklam alan Influencer Üye ile üzerinde mutabık kaldığı reklam bedelini kendisine ödemesini ve ilgili reklamın ilgili platformda yayınlanmasını takiben 7 (yedi) günlük istatistiksel raporlama baz alınarak reklam ve komisyon bedelini hesaplamak ve Influencer Üye’nin Website’ye sağladığı banka hesabına ödemeyi gerçekleştirmekle yükümlüdür.

9.18. Adverport, Influencer Üyeler’in, Adverport’a reklam veren ve reklam alanlar arasındaki uyumun sağlanması amacıyla performans ve veri analizi yapılması için verilen izinler doğrultusunda Sosyal Medya Hesapları’na ilişkin Website üzerinden sunulan analizleri, istatistikleri ve sair herkesin kullanımına açık olmayan verileri kendileriyle ve üçüncü parti kuruluşlarla paylaşması halinde haklarında yasal süreçleri yürütmeye yetkilidir.

9.19. Adverport, Influencer Üye’nin, Ortaklık veya Kampanya kapsamındaki içerik metriklerini manipüle ettiğini tespit etmesi halinde ilgili Influencer Üye’nin hesabını kalıcı olarak kapatmaya yetkilidir.

9.20. Adverport, Bilet Merkezi’ne Influencer Üyeler tarafından gönderilen biletlerin dil bakımından uygunluğunu denetleyerek; ilgili biletleri onaylama ve reddetme yetkisine sahiptir. Adverport; Bilet Merkezi’ne gönderilen mesajların uygunluğunu makul bir sürede inceleyerek, onayladıklarını ‘Açık Bilet’ kategorisine getirerek muhatabı olan Influencer Üye’ye göstermekle yükümlüdür. İlaveten Adverport, çözüme ulaştırdığı biletleri ‘Çözülen Bilet’ kategorisine getirmekle yükümlüdür.

9.21. Adverport, Bilet Merkezi’ne gönderilen mesajı dil bakımından uygunluğunu denetledikten sonra 10 iş günü içerisinde olumlu ya da olumsuz şekilde cevaplandırmakla yükümlüdür.

9.22. Bilet Merkezi’ne gönderilen mesajın dil veya içerik bakımından uygun bulunmaması halinde Adverport’un bileti, bilet açılan Influencer Üye’ye göstermeme hakkı saklıdır. Bu durumda Adverport, bileti 10 iş günü içerisinde kendisi cevaplandırmak ve çözüme ulaştırdığı biletleri ‘Çözülen Bilet’ kategorisine getirmekle yükümlüdür.

9.23. Adverport; işbu Sözleşme kapsamında sahip olduğu her türlü hak, yetki, borç ve yükümlülüklerini, Ziyaretçi’ye/Kullanıcı’ya bildirimde bulunmak kaydı ile her zaman, kısmen veya tamamen üçüncü kişi ve/veya kurumlara devir, temlik veya nakledebilir.

9.24. Adverport, emredici mevzuat ya da alt düzenleyici işlemler sebebiyle, resmi makamlar tarafından usulünce talep halinde tüm verileri yetkili makamlara açıklamaya yetkilidir. Böyle bir açıklama bilgi gizliliğinin veya kişisel verilerin korunmasının ihlali olarak değerlendirilemez.

10. SORUMSUZLUK

10.1. Adverport, yürürlükteki kanunlar doğrultusunda müsaade edildiği sürece, Website’nin kullanımına ilişkin Ziyaretçi’nin/Kullanıcı’nın ihmal ve davranışlarıyla bağlı değildir.

10.2. İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Adverport ’un sorumluluğu dışında olup; Sözleşme’ye aynı şekilde yansıtılacaktır.

10.3. Hesap oluşturma esnasında belirlenmiş olan bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılması ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda ortaya çıkacak zararlardan Adverport sorumlu tutulamayacaktır.

10.4. Kullanıcı’nın hesabını devretmesi ve üçüncü kişilere kullandırması sonucu uğranılan/uğranabilecek olan zararlardan Adverport doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

10.5. Ziyaretçi’nin Website’ye üye olurken işbu Sözleşme’de belirtilen koşulları taşımaması durumunda oluşabilecek zararlardan veya kazanç kayıplarından Adverport sorumlu tutulamayacaktır.

10.6. Ziyaretçi, 18 (onsekiz) yaşın altında olması halinde ancak yasal temsilcinin rızası ile Website’ye üye olabilmektedir. Bu kapsamda Influencer Üye sıfatına sahip olacak kişinin 18 (onsekiz) yaşından küçük olması halinde Website üzerinden gerçekleştirilecek olan işlemler dolayısıyla sorumluluk münhasıran yasal temsilciye ait olacaktır.

10.7. Influencer Üye’nin işbu Sözleşme kapsamında kurulacak olan Ortaklık ve/veya Kampanya süreçlerine ilişkin diğer Influencer Üyeler ve/veya Markalar ile gerçekleştireceği reklam sürecine ilişkin görüşme içeriklerinin diğer Kullanıcılar ve/veya başka kişilerce paylaşılması ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi, ifşa edilmesi ve sair durumlarda ortaya çıkabilecek zararlardan Adverport sorumlu tutulamayacaktır.

10.8. Influencer Üye’nin, detayları Kurumsal Hizmet Sözleşmesi’nde düzenlenen Kampanya/Ortaklık sürecine ilişkin olarak Marka/reklam veren Influencer Üye ile kurulan Reklam Anlaşması kapsamındaki reklamın başarıya ulaşmamasından Adverport sorumlu tutulmayacaktır.

10.9. Influencer Üye’ye, Marka ve/veya reklam veren Infleuncer Üye tarafından doğrudan reklam bedeli transferinin yapılması sonucu doğabilecek zarar ve kazanç kayıplarından Adverport sorumlu tutulamayacaktır.

10.10. Influencer Üye’nin Website’ye sağladığı banka hesap bilgilerinin doğru ve güncel olmamasından ve bu durumun doğrudan ve/veya dolaylı olarak sebep olabileceği zarar ve kazanç kayıplarından Adverport sorumlu tutulamayacaktır.

10.11. Website’de Kullanıcılar’ın oluşturduğu reklam, paylaşım ve içeriklerin, bağlı Sosyal Medya Hesapları vasıtası ile erişilen içeriklerin yönlendirici ve/veya özendirici olması durumunda, söz konusu Kullanıcılar’ın ifadelerinden, bu ifadeler sonucu diğer Kullanıcılar veya üçüncü kişiler tarafından verilen karar ve bu kararların sonuçlarından Adverport sorumlu tutulamayacaktır.

10.12. Teknik bakım, onarım ve güncellemeler sebebiyle gecikmelerin yaşanması, sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Adverport’un Ziyaretçi’ye/Kullanıcı’ya veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır.

10.13. Adverport ve Ziyaretçi/Kullanıcı; doğal afet, terör olayları, savaş, askeri uygulamalar, epidemi/pandemi niteliğini haiz yaygın salgın hastalık ve buna bağlı gelişen hükümet önlemleri ve/veya yoğun ulaşım kısıtlaması, yangın, deprem gibi doğal afetler, enerji ve işgücü kaybı, sunucuların zarar görmesi, ağ sistemlerine sızılması gibi kendilerinden kaynaklanmayan, mücbir sebep olarak adlandırılabilecek birtakım objektif imkânsızlıklar nedenleriyle Sözleşme’deki sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirememelerinden, geciktirmelerinden sorumlu tutulamayacaktır.

11.MUHTELİF HÜKÜMLER

11.1. Adverport tarafından sunulan hizmet ve imkânlar dolayısıyla işlenmekte olan Ziyaretçi’ye ait kişisel veriler, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve Website üzerinden erişilebilecek olan Website Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda Ziyaretçi, Website’de dolaşım gerçekleştirmeden önce Website Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası’nı okumakla yükümlüdür.

11.2. Adverport tarafından sunulan hizmet ve imkânlar dolayısıyla işlenmekte olan Influencer Üye’ye ait kişisel veriler, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve Website üzerinden erişilebilecek olan Website Üyelik Aydınlatma Metni doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda kendilerine ilişkin kişisel verilerin elde edilmesinden önce Influencer Üye, Website’de yer alan Website Üyelik Aydınlatma Metni vasıtası ile aydınlatılmıştır.

11.3. Influencer Üye, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmesi halinde, Ortaklık ve Kampanya kapsamında sahip olduğu kitlesel ve kişisel içeriklerin paylaşılmasına ve reklama konu edilmesine izin vermiş sayılacaktır.

11.4. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü veya geçerliliğini etkilemeyecektir.

11.5. İşbu Sözleşme’de yer alan madde başlıkları yalnızca referans amaçlı olup, Sözleşme’nin yorumunu veya anlaşılmasını etkilemeyecektir.

11.6. Ziyaretçi/Kullanıcı, Website ve işbu Sözleşme hakkında herhangi bir geri bildirim, soru veya yorum için support@adverport.com adresine e-posta göndererek Adverport ile iletişime geçebilecektir.