İLETİŞİM FORMU
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Güncelleme tarihi: 01.06.2022

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 10’uncu maddesi uyarınca Adverport Teknoloji ve Yazılım Hizmetleri Anonim Şirketi (“Adverport”) olarak, www.adverport.com alan adlı internet sitesi (“Website”) üzerinde yer alan iletişim formunu (“Form”) doldurmanız vasıtası ile elde edilen kişisel verilerinize ilişkin sizleri; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

 • Veri Sorumlusu: Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak A Blok Apartmanı No:2E/140 Ataşehir/İstanbulmerkezinde kurulu, 176439-5 sicil numaralı Adverport Teknoloji ve Yazılım Hizmetleri Anonim Şirketi

Kişisel verileriniz;

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
 • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
 • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

Adverport Tarafından İşlenen Kişisel Veri Türleri:

Kimlik Bilgileri:

1. İsim Soyisim

1. Form’u dolduran kişinin İsim Soyisim verisi, Form’un doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Form’u dolduran kişinin kimliğinin tespit edilebilmesi amacıyla işlediğimiz İsim Soyisim verisi, KVKK madde 5/2 (f)bendi uyarınca tarafımızla iletişime geçmek isteyen kişiyi tespit edebilmemiz kapsamında ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu veri, uyuşmazlık halinde hukuki delil olarak kullanılabilmesi amacıyla yetkili makamlar ile paylaşılacaktır.

İletişim Bilgileri:

2. E-Posta Adresi

Form’u dolduran kişinin E-Posta Adresi verisi, Form’un doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili kişi ile iletişim kurulabilmesi amacıyla işlediğimiz E-Posta Adresi verisi, KVKK madde 5/2 (f) bendi uyarınca İlgili Kişi’nin tarafımıza yönelttiği taleplere ve/veya sorulara yanıt verilebilmesi kapsamında ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu veri,uyuşmazlıklarda hukuki delil olarak kullanılabilmesi amacıyla yetkili makamlar ile paylaşılacaktır.

3. Telefon Numarası

Form’u dolduran kişinin Telefon Numarası verisi, Form’un doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. E-posta kanalının İlgili Kişi ile iletişim kurmakta yetersiz kaldığı hallerde İlgili Kişi ile iletişime geçilebilmesi amacıyla işlediğimiz Telefon Numarası verisi, KVKK madde 5/2 (f) bendi uyarınca İlgili Kişi’nin tarafımıza yönelttiği taleplere ve/veya sorulara yanıt verilebilmesi kapsamında e-posta kanalının yetersiz kalması halinde ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu veri, uyuşmazlıklarda hukuki delil olarak kullanılabilmesi amacıyla yetkili makamlar ile paylaşılacaktır.

4. Mesaj Konusu ve Mesaj İçeriği

 • Form’u dolduran kişinin Mesaj İçeriği* verisi, Form’un doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir.İlgili Kişi ile tarafımıza yöneltilen taleplerine ve/veya sorularına ilişkin çözüm odaklı iletişimin sağlanabilmesiamacıyla işlediğimiz Mesaj İçeriği verisi, KVKK madde 5/2 (f) bendi uyarınca İlgili Kişi tarafından yöneltilentaleplerin ve soruların çözümlenebilmesi kapsamında ilgili verileri işlememizin meşru menfaatimiz için zorunluolması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu veri, uyuşmazlıklarda hukuki delil olarakkullanılabilmesi amacıyla yetkili makamlar ile paylaşılacaktır.

* Sizlere, Form üzerinden tarafımıza taleplerinizi ve/veya sorularınızı iletmeniz için serbest yazma alanı sunulan bölümlerde,talep ve/veya sorularınızla ilişkili olmayan kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilerinizi (sağlık bilgileri, üye olunan dernek,vakıf, sendika üyeliği bilgisi vb.) bizimle paylaşmamanızı rica ederiz.

Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan tüm veri türleri , Website sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirket ilepaylaşılmaktadır. Bu veri aktarımı, işlediğimiz veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak üzeresunucuların ilgili şirket bünyesinde bulunmasından kaynaklanmakta olup aktif bir veri transferi gerektirmemekte vebarındırma hizmetinin doğası gereği gerçekleşmektedir.

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:
Kişisel verilerinizin;

 • işlenip işlenmediğine,
 • işlenme amacına,
 • yurt içine ya da yurt dışına aktarılmasına dair

bilgi edinme;

 • amacına uygun işlenmesini,
 • yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
 • ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
 • uğradığınız zararların tazmin edilmesini

talep etme;

 • otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara

talep etme;
Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile aşağıdakikanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

 • info@adverport.com adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle
 • Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak A Blok Apartmanı No:2E/140 Ataşehir/İstanbul adresine elden teslimetmek suretiyle veya noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla.

talep etme;
Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile aşağıdakikanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz: