WEBSİTE ÜYELİK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Güncelleme tarihi: 01.06.2022

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun10’uncu maddesi uyarınca Adverport Teknoloji ve YazılımHizmetleri Anonim Şirketi (“Adverport”)olarak, www.adverport.com alan adlı internet sitemizi (“Website”)kullanımınıza ilişkin siz Website ziyaretçilerini (“Ziyaretçi”);kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime vehangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işlemeyöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

 • Veri Sorumlusu: Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak A Blok Apartmanı No:2E/181 Ataşehir/İstanbul merkezinde kurulu, 176439-5 sicil numaralı Adverport Teknoloji ve Yazılım Hizmetleri Anonim Şirketi

  Websitesi’nikullanımınız sırasında işlenen kişisel verileriniz;
 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
 • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
 • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

Adverport Tarafından İşlenen Veri Türleri:

İşlem Güvenliği Bilgileri:

 • Ziyaretçi’nin IP Adresi verisi, Website’de yer alan çerezler vasıtasıyla otomatik yollarla işlenmektedir. Ziyaretçi’nin Website‘ye erişim sağladığı cihazın tanımlanabilmesi amacıyla işlediğimiz IP Adresi verisi, KVKK madde 5/2 (ç) bendi uyarınca, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği yer sağlayıcı olarak yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla, trafik bilgisi tanımının kapsamında yer alan IP Adresi verisini işlememizin hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmemiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu veri, yargı mercileri tarafından talep edilmesi halinde yargı makamları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTİK”)’nun talep etmesi halinde BTİK ile paylaşılacaktır.
 • Diğer:
  Ziyaretçi’nin Çerez Kayıtları verisi, Website’de yer alan çerezler vasıtasıyla otomatik yollarla işlenmektedir. Ziyaretçi’nin Website’de geçirdiği süre ve bu süredeki faaliyetleri analiz edilerek kullanıcı deneyiminin artırılabilmesi amacıyla işlediğimiz Çerez Kayıtları verisi, KVKK madde 5/2 (f) uyarınca, Website verimliliğinin ve Ziyaretçi memnuniyetinin analiz edilebilmesi kapsamında özel hayat gizliliğinizi ihlal etmeyecek ölçüde ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Çerez Kayıtları verisi, bu konudaki aydınlatılmış açık rızanıza bağlı olarak çerezin analiz edilebilmesi amacıyla, kullanılan çerezin türüne göre Google ile paylaşılabilecektir.

Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan tüm veri türleri, Web site sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirket ile paylaşılmaktadır. Bu veri aktarımı, işlediğimiz veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak üzere sunucuların ilgili şirket bünyesinde bulunmasından kaynaklanmakta olup aktif bir veri transferi gerektirmemekte ve barındırma hizmetinin doğası gereği gerçekleşmektedir.

Çerez Politikası

İşbu Çerez Politikası (“Politika”),Adverport’a ait www.adverport.comalan adlı Web sitesi için geçerlidir. Politika’da yer alan çerezler Website’mizi ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyimlerini geliştirmek, sizlere belirli hizmetler sunmak ile Website ve Ziyaretçi güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. İşbu Politika’da yer alan çerezlerin kullanımı başta KVKK olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata ve amacına uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Adverport olarak, Website’de kullanmakta olduğumuz çerezleri devre dışı bırakabilir, silebilir, değiştirebilir veya Websitesi’ne yeni çerezler ekleyebiliriz. Bu nedenle, işbu Politika’da yer alan bilgileri değiştirme hakkını saklı tutmaktayız. Güncel Politika üzerinde yapılan değişiklikler, erişiminize açık bir mecrada yayımlanması ile yürürlüğe girecektir. Metnin son güncelleme tarihine sayfanın üst kısmından ulaşabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen Website ve sayfalarına erişerek, işbu Politika uyarınca çerez kullanımını onaylamış olursunuz. Politika’da yer alan çerezlerin kullanılmasını istemediğiniz takdirde internettarayıcınızın ayarlarını Politika’da belirtilen şekillerde düzenlemeli veya Website’yi kullanmaktan kaçınmalısınız. Ancak çerezlerin kullanımına izin vermemek veya çerezleri silmek Website’nin kullanımını olumsuz yönde etkileyebilir ve Website’de sunduğumuz bazı hizmetleri kullanamamanıza yol açabilir.

Politika ile amaçlanan, Ziyaretçiler’i çerezler vasıtası ile elde edilen kişisel verileri hakkında KVKK’nin 10’uncu maddesi uyarınca aydınlatmaktır. Aşağıda yer verilen tablolar, işbu Politika uyarınca Website’de kullanılmakta olan çerezler ve bu çerezlerin kullanım amaçlarını özetlemektedir.

Çerez Nedir ?

Çerezler(cookies) web sunucuları tarafından internet tarayıcınızagönderilen ve Website’ye erişmek için kullandığınız cihazakaydedilerek, Website ziyaretinize yönelik bilgilerin depolandığıküçük boyutlu metin dosyalarıdır.

Çerezlerin Kullanım Amacı Nedir?

Çerezler,yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda Ziyaretçiler’edaha uygun hizmet veya teklif sunmak için kullanılmakla beraber;

 • Website’nin kullanılması için ihtiyaç duyulan teknik verilerin sağlanması,
 • Website’yi kullanım alışkanlıklarınıza ve ne şekilde kullandığınıza ilişkin bilgileri toplanması;
 • Başta 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca, kanundan kaynaklanan ve/veya sözleşmelerin ifasına yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için IP adresi gibi kişisel verilerin işlenmesine ihtiyaç duyulması sebepleriyle kullanılmaktadır.

Çerez Türleri ve İşlevleri

Aşağıda,Website’de kullanılan çerezlerin türlerine dair açıklamalarıbulabilirsiniz.

Zorunlu Çerezler: Bu çerezler, Website’nin beklendiği gibi çalışabilmesi için gereklidir, özellikle aynı oturum içerisinde önceki sayfalara dönüldüğündeki eylemleri hatırlar. Bu çerezler tarafından depolanan veriler kullanılarak kimliğinizi ortaya çıkaracak kişi bazında tanımlama yapılamaz.

Performans Çerezleri: Bu çerezler, sitede ziyaret edilen alanlar, geçirilen süre ve Ziyaretçiler’in karşılarına çıkan hata mesajları gibi bilgileri raporlayarak Ziyaretçiler’in Websitesi ile girdiği etkileşimi anlamamızı sağlar. Bu çerezler tarafından depolanan veriler kullanılarak kimliğinizi ortaya çıkaracak kişi bazında tanımlama yapılamaz.

İşlevsellik Çerezleri: Bu çerezler, kullanıcıların Website’ye hangi ülkeden bağlandıkları, Website’yi hangi dilde kullandıkları gibi bilgileri hatırlar. Bu sayede elde edilen bilgiler kullanıcı tercihlerine yönelik hizmet sunulmasını sağlar. Bu çerezler,kullanıcı davranışları ile ilgili bilgileri anonim olarak toplar ve toplanan bu bilgiler Website’nin geliştirilmesi için raporlama amacıyla kullanılır.

Hedefleme/Reklam Çerezleri: Bu çerezler, kullanıcılara ilgi alanlarına yönelik içerik sunmak amacıyla kullanılmakla beraber aynı zamanda sunulan içerikleri kısıtlamak için de kullanılabilir. Bu çerezler tarafından depolanan veriler, Ziyaretçiler’in IP Adresi verisi ile takip edilerek kimlik tanımlayıcı bilgiler toplayabilir.

Parti ve 3. Parti Çerezler Nelerdir?

 • 1. Parti çerezler, tarafımızca yukarıda belirtilen amaçlara yönelik ve mevzuata uygun olarak Website’de kullanılmaktadır. 1. Parti çerezler www.adverport.com web alanına ait çerezlerdir ve sizlere sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için önem teşkil etmektedir. Bahsedilen çerezlerin devre dışı bırakılması veya silinmesi halinde Website ile ilgili bazı temel fonksiyonlardan yoksun kalabilirsiniz.
  Çerez Adı : _ga _gat _gid
  Çerez Türü : Performans Performans Performans
  Saklandığı Süre : 2yıl <1gün 1günv
 • 3. Parti çerezler www.adverport.com web alanı adı dışında olan web sitelerine ait olan çerezlerdir. Bu çerezlerin amacı sunulan bazı ilave özelliklerin web sitesine entegre edilmesini sağlamaktır.
  Çerez Adı : IDE DSID
  Sağlayıcı : .doubleclick.net .doubclick.net
  Çerez Türü : Hedefleme/Reklam Hedefleme/Reklam
  Saklandığı Süre : 2yıl 12 gün

Çerezlerin Yönetilmesi
Website’de kullanılan 1 Parti ve/veya 3. Parti çerezleri isteğiniz dâhilinde,aşağıda verilen linkler aracılığıyla kullandığınız tarayıcı ayarlarına erişerek ve belirtilen adımları izleyerek yönetebilirsiniz. Ancak belirtmek isteriz ki devre dışı bırakılan çerezler, Websitesi kullanımınızı olumsuz yönde etkileyebilir ve Website’de sunulan bazı hizmetlerden yararlanamamanıza sebep olabilir.

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Opera
 • Safari
 • Microsoft Edge

Bu Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni doğrultusunda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:
Websitesi kullanımınıza ilişkin kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğine,
 • İşlenme amacı
 • yurt içine ya da yurt dışına aktarılmasına dair

Bilgi Edinme

 • Amacına uygun işlenmesini
 • Yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini
 • İlgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
 • Uğradığınız zararların tazmin edilmesini

Talep Etme

 • Otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara

İtiraz etme.
Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

 • support@adverport.com adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,
 • Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak A Blok Apartmanı No:2E/140 Ataşehir/İstanbul adresine elden teslim etmek veya noter ya da iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.