Adverport üyelik ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin aydınlatma metni

Güncelleme tarihi: 14.09.2020

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Adverport Teknoloji ve Yazılım Hizmetleri Anonim Şirketi (“Adverport”) olarak, http//www.adverport.com alan adlı internet sitemiz (“Website”) üzerinden üyelik işlemlerinizi gerçekleştirmeniz ve üye (“Influencer Üye”) ve/veya Marka yetkilisi (“Yetkili Kişi”) olarak Website’yi kullanımınız esnasında elde edilen kişisel verilerinize ilişkin sizleri; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

 • Veri Sorumlusu: Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak A Blok Apartmanı No:2E/181 Ataşehir/İstanbul merkezinde kurulu, 176439-5 sicil numaralı Adverport Teknoloji ve Yazılım Hizmetleri Anonim Şirketi

  Kişisel verileriniz;
 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
 • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,işlendikleri amaçla bağlantılı,
 • sınırlı ve ölçülü kullanılmakta vehukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

Adverport Tarafından İşlenen Veri Türleri:

Aşağıda yer alan bazı kişisel veriler, ‘ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması’ hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. KVKK madde 28/2 uyarınca ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilerek işlenen kişisel veriler bakımından veri sorumlusu nezdinde aydınlatma yükümlülüğü doğmayacak ve ilgili kişinin işbu Aydınlatma Metni’nde de yer verilen hakları uygulama alanı bulmayacaktır. Ancak Veri Sorumlusu olarak, veri işleme faaliyetlerimizde ‘açıklık’ ve ‘şeffaflık’ ilkelerini benimsemiş olduğumuzdan bu Aydınlatma Metni’nde alenileştirilen verilere de yer vermeyi tercih ettik.

Kimlik Bilgileri:

 • Influencer Üye’nin Ad Soyad verisi, Website’de yer alan üyelik ayarları üzerinden profile eklenmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Website’ye Ad Soyad verisini girmek isteyen Influencer Üye’nin bu isteğinin karşılanabilmesi amacıyla işlediğimiz Ad Soyad verisi, KVKK madde 5/2-f bendi uyarınca İlgili Kişi’nin bu talebinin karşılanması kapsamında ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. İlaveten Ad Soyad verisi, İlgili Kişi’nin diğer Influencer Üyeler ile ortaklık kurabilmesi kapsamında Influencer Arama seçeneğine göre filtrelenmesi yoluyla Website’de yer alan Influencer Listesi’nde görünür olabilmesi amaçlarıyla KVKK madde 5/2-d bendi uyarınca ilgili verinin İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Ek olarak Ad Soyad verisi, İlgili Kişi’ye e-arşiv fatura düzenlenebilmesi amacıyla, KVKK madde 5/2-ç bendi uyarınca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na dayanılarak çıkarılan 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca e-arşiv fatura mükellefi olarak ‘faturada Ad Soyad verisine yer verme’ hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için ilgili veriyi işlememizin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri alenileştirme haricinde, uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla e-arşiv uygulaması kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılacaktır.
 • Yetkili Kişi’nin Ad Soyad verisi, Website’de yer alan üyelik ayarları üzerinden profile eklenmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Website’de, temsilcisi konumunda olduğu Marka adına ve hesabına iş ve işlemler gerçekleştiren kişinin kimliğini tespit etmek amacıyla işlediğimiz Ad Soyad verisi, KVKK madde 5/2-f bendi uyarınca Marka’yı temsilen Website’de iş ve işlemler gerçekleştiren kişinin kimliğini tespit etmek kapsamında ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.
 • Influencer Üye’nin Doğum Tarihi verisi, Website’de yer alan üyelik ayarları üzerinden profile eklenmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Website’ye ilgili veriyi girmek isteyen Influencer Üye’nin bu isteğinin karşılanabilmesi ve Website üzerinden profilinin detaylı şekilde diğer Influencer Üyeler tarafından görüntülenebilmesi amaçlarıyla KVKK madde 5/2-f bendi uyarınca İlgili Kişi’nin talebinin karşılanması ve kendisine Website üzerinden isabetli hizmet sunulabilmesi kapsamında ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu veri, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.
 • Influencer Üye’nin T.C. Kimlik Numarası verisi, Website’de yer alan ilgili alanın doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na dayanılarak çıkarılan 3 sıra numaralı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği madde 1’de yer alan ‘T.C. vatandaşı gerçek kişiler ile düzenlenecek belgelerde vergi kimlik numarası yerine T.C. kimlik numarası yazma’ hükmü göz önünde bulundurularak İlgili Kişi’ye e-arşiv fatura düzenlenebilmesi amacıyla işlenen ilgili veri, KVKK madde 5/2-ç bendi uyarınca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na dayanılarak çıkarılan 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca e-arşiv fatura mükellefi olarak ‘faturada vergi kimlik numarası verisine yer verme’ hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için ilgili veriyi işlememizin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla e-arşiv uygulaması kapsamından Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılacaktır.

İletişim Bilgileri:

 • Website’ye Üye Olmak İsteyen Kişi’nin E-Posta Adresi verisi kayıt oluşturulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi’nin Website üyeliğinin gerçekleştirilebilmesi, İlgili Kişi’ye hesabının aktifleştirilmesi için doğrulama linki ve şifresini unuttuğu hallerde kendisine şifre hatırlatma linki gönderilebilmesi, İlgili Kişi’nin Website içeriğinde yapılan değişiklikler ve ortaklık süreçleri hakkında bilgilendirilebilmesi ve Website’deki hesabına giriş yapabilmesinin sağlanabilmesi amaçlarıyla işlediğimiz E-Posta Adresi verisi, KVKK madde 5/2-c bendi uyarınca İlgili Kişi ile üyelik sözleşmesinin kurulması ve bu sözleşmenin ifası için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. İlgili Kişi’ye e-arşiv faturanın iletilebilmesi amacıyla işlenen E-Posta Adresi verisi, KVKK madde 5/2-ç bendi uyarınca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na dayanılarak çıkarılan 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca ‘faturanın elektronik ortamda ilgili kişiye iletilmesi’ hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için ilgili veriyi işlememizin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 • Ek olarak, Influencer Üye’nin E-Posta Adresi verisi, kendisine haber ve duyuruların iletilebilmesi için ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla, KVKK madde 5/1 uyarınca İlgili Kişi’nin aydınlatılmış açık rızasına dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikâyet süreçlerinin yönetilebilmesi kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla İleti Yönetim Sistemi Anonim Şirketi ile ve mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla e-arşiv uygulaması kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılacaktır.
 • Influencer Üye’nin Telefon Numarası verisi Website’de yer alan üyelik ayarları seçeneği ile profile eklenmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Influencer Üye ile iletişime geçmekte e-posta kanalının yetersiz kalması halinde İlgili Kişi ile iletişime geçebilmek amacıyla işlediğimiz Telefon Numarası verisi, KVKK madde 5/2-f bendi uyarınca İlgili Kişi ile iletişime geçmek kapsamında ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.
 • Influencer Üye’nin Fatura Adresi verisi Website’de yer alan üyelik ayarları seçeneği ile profile eklenmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Influencer Üye’ye reklam bedeli ve komisyon ödemeleri karşılığında fatura düzenlenebilmesi amacıyla işlediğimiz Fatura Adresi verisi, KVKK madde 5/2-a bendi uyarınca ilgili verinin işlenmesinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesinde açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu kapsamda, bu veri, mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılacaktır.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar:

 • Influencer Üye’nin Video, Gönderi ve Hikâye verileri, İlgili Kişi’nin sosyal medya hesaplarını (Instagram Hesabı/Youtube Kanalı) Website’ye bağlaması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili veriler, diğer Influencer Üyeler’in ilgili verilere göre ortaklık kuracağı ve Markalar’ın kampanya oluşturacağı kişiyi belirleyebilmesi kapsamında referans olması amacıyla, KVKK madde 5/2-d bendi uyarınca ilgili verinin İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Alenileştirme haricinde bu veri, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

Diğer:

 • Influencer Üye’nin Cinsiyet verisi, Website’de yer alan üyelik ayarları seçeneği ile profile eklenmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Website’ye Cinsiyet verisini girmek isteyen Influencer Üye’nin bu isteğinin karşılanabilmesi ve Website üzerinden profilinin detaylı şekilde diğer Influencer Üyeler/Markalar tarafından görüntülenebilmesi amaçlarıyla KVKK madde 5/2-f bendi uyarınca İlgili Kişi’nin bu talebinin karşılanması ve kendisine Website üzerinden isabetli hizmet sunulabilmesi kapsamında ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu veri, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.
 • Influencer Üye’nin Rating verisi, puanlama sistemi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili veri, Influencer Üyeler’in reklam verenlerden oluşan geçmiş iş birliklerine ait geri bildirim bazlı puanına göre iş birliği kurmak istedikleri Influencer Üye’yi belirleyebilmeleri amacıyla, KVKK madde 5/2-f bendi uyarınca meşru menfaatimiz için ilgili veriyi işlememizin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, puanlama sisteminin tüm Influencer Üyeler’e/Markalar’a açık olması nedeniyle Website üzerinde aleni olup, bunun haricinde bir aktarıma konu olmamaktadır.
 • Influencer Üye’nin kurduğu Ortaklığın Adı/ Influencer Üye’nin dahil olduğu Kampanya’nın Adı verisi Website üzerinden ortaklık/kampanya formunun doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Ortaklık Adı/Kampanya Adı verisi, İlgili Kişi’nin kurduğu ortaklığın/dahil olduğu kampanyanın belirlenebilmesi ve Website üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde ilgili iş birliğinin tespit edilebilmesi amacıyla, KVKK madde 5/2-d bendi uyarınca ilgili verinin İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Alenileştirme haricinde bu veri herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.
 • Influencer Üye’nin Sosyal Medya Hesapları ve İçerikleri (Instagram Hesabı ve/veya Youtube Kanalı) verisi, kayıt oluşturulduktan sonra ilgili hesaplara bağlanılması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Sosyal Medya Hesapları ve İçerikleri verisi, İlgili Kişi’nin Website’de yer almak için gerekli kriterleri sağlayıp sağlamadığının tespit edilebilmesi amacıyla KVKK madde 5/2-f bendi uyarınca İlgili Kişi’nin Website’de yer almak için belirlenen güncellik, ortalama izlenme, abone sayısı, erişim ve takipçi sayısı gibi çeşitli kriterlere uygunluğunun tespit edilebilmesi kapsamında ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. İlaveten bu veri türü, İlgili Kişi’nin profili üzerinden Adverport’a verdiği izinler doğrultusunda sosyal medya hesabının performansına ilişkin analitik, demografik, coğrafi ve kitlesel verilere erişmesinin sağlanabilmesi amacıyla, KVKK madde 5/2-c bendi uyarınca ilgili verilerin işlenmesinin sözleşmenin ifası için gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Ek olarak ilgili veri, İlgili Kişi’nin diğer Influencer Üyeler ile ortaklık kurabilmesi kapsamında Influencer Arama seçeneğine göre Hesap/Kanal adına göre filtrelenmesi yoluyla Website’de yer alan Influencer Listesi’nde görünür olabilmesi amacıyla KVKK madde 5/2-d bendi uyarınca ilgili verinin İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Alenileştirme haricinde bu veri, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.
 • Influencer Üye’nin IBAN Numarası verisi, Website üzerinden Cüzdanım portalına kaydedilmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Influencer Üye’ye reklam bedelinin ödenebilmesi amacıyla işlenen ilgili veri, KVKK madde 5/2-c bendi uyarınca sözleşmenin ifası için IBAN Numarası verisini işlememizin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, ödemenin gerçekleştirilebilmesi amacıyla anlaşmalı ödeme kuruluşu ile paylaşılacaktır.

*Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan tüm veri türleri, Website için sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirket ile paylaşılmaktadır. Söz konusu veri aktarımı, işlediğimiz veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak üzere sunucuların ilgili şirket bünyesinde bulunmasından kaynaklanmakta olup aktif bir veri transferi gerektirmemekte ve barındırma hizmetinin doğası gereği gerçekleşmektedir.

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:
Kişisel verilerinizin;

 • işlenip işlenmediğine,
 • işlenme amacına,
 • yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair

bilgi edinme;

 • amacına uygun işlenmesini,
 • yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
 • ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
 • uğradığınız zararların tazmin edilmesini

talep etme;

 • otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara

itiraz etme;
Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

 • support@adverport.com adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,
 • Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak A Blok Apartmanı No:2E/181 Ataşehir/İstanbul adresine elden teslim etmek veya noter ya da iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.